Twee online informatiebijeenkomsten over Natuur in de Stad in november

Twee online informatiebijeenkomsten over Natuur in de Stad in november

De provincie Zuid-Holland heeft een groot oppervlak stedelijk gebied. Zuid-Holland heeft de natuurwaarden in de stad nodig voor het behalen van de natuurdoelen. Met behulp van zogeheten ‘bouwstenen’ en maatregelen als kruidenrijke bermen, groene daken, mussen- of vleermuiskasten zijn op verschillende plaatsen goede resultaten behaald om biodiversiteit te vergroten en te zorgen voor het beschermen en behouden van inheemse planten- en diersoorten in het stedelijk gebied. En dat is nodig, want met veel icoonsoorten en de (beschermde) vogel- en habitatrichtlijn soorten gaat het niet goed.

29 oktober 2021

Heb je ook een idee dat bijdraagt aan meer Natuur in de Stad? Dan is meedoen aan een Webinar over Natuur in de Stad een aanrader!

Tijdens deze digitale bijeenkomst hoor en zie je meer over de aanpak van de Provincie Zuid-Holland om natuur in de stad te bevorderen en wissel je samen met de andere deelnemers goede voorbeelden en ideeën uit. Niels de Zwarte van bureau stadsnatuur geeft een toelichting op de Bouwstenennotitie in het omgevingsplan in relatie tot biodiversiteit en icoonsoorten.

Ook krijg je meer informatie over de nieuwe subsidieregeling ‘Natuur in de Stad’, waarmee de provincie samen met Bureau Stadsnatuur en de Natuur en Milieufederatie concrete initiatieven gaat ondersteunen.

Geïnteresseerd?

De webinars vinden plaats op:

  • dinsdag 16 november (van 15:00 – 16:30 uur)
  • of donderdag 25 november (van 19:00 – 20:30 uur).

Op 12 november vindt een bestuurlijk overleg plaats over ‘Natuur in de Stad’ voor gemeentebestuurders.

Aanmelden is noodzakelijk om vantevoren de toegangslink voor het Webinar te krijgen, dit kan via info@milieufederatie.nl en geef dan ook de datum van keuze aan.

 

 

Voor meer informatie neem je contact op met:

Profiel Nienke Schuil

Nienke Schuil

Regisseur ruimtelijke ontwikkeling, landschap en natuur