Tien jaar Tijdelijke Natuur

Tien jaar Tijdelijke Natuur

In 2009 werd de eerste ontheffing Tijdelijke Natuur afgegeven. Nu, tien jaar later, hebben ruim 50 terreinen (gezamenlijk goed voor bijna 3.800 hectare) een functie als Tijdelijke Natuur of hebben deze functie gehad. Wanneer een braakliggend terrein de status van Tijdelijke natuur heeft, wordt vooraf toestemming gegeven om beschermde soorten te mogen verwijderen onder de voorwaarde dat de natuur hier ten minste een jaar haar gang mag gaan. Hiermee worden risico’s voor terreineigenaren en ontwikkelaars weggenomen en wordt ruimte geboden aan natuur.

5 december 2019

Tijdelijke Natuur in Zuid-Holland

In Zuid-Holland zijn er momenteel 11 Tijdelijke Natuurterreinen en onze provincie loopt daarmee aan kop. Dat deze terreinen ook daadwerkelijk een bijdrage leveren aan het versterken van biodiversiteit is gebleken uit een analyse die de NMZH Begin dit jaar publiceerde. Deze analyse liet tevens zien dat Tijdelijke Natuur in theorie voor een groot aantal Zuid-Hollandse icoonsoorten geschikt leefgebied kan vormen en diverse icoonsoorten zich ook gevestigd hebben in de onderzochte Zuid-Hollandse natuurterreinen. Bovendien is gebleken dat veel algemene soorten zich kunnen vestigen in Tijdelijke Natuurterreinen. Omdat bij veel algemene soorten sprake is van een achteruitgang, en het voor het op orde houden en brengen van de basiskwaliteit van natuur belangrijk is dat algemene soorten algemeen blijven, heeft Tijdelijke Natuur ook op dit vlak een meerwaarde.

Voordelen voor terreineigenaren

Behalve voor natuur, biedt Tijdelijke Natuur bovenal voordelen voor terreineigenaren. Tijdelijke Natuur neemt het risico weg op onverwachte procedures rond het aanvragen van ontheffingen en compensatieverplichtingen vanwege het opduiken van beschermde soorten op een braakliggend terrein. Ook kan Tijdelijke Natuur een bron van inspiratie zijn voor terreineigenaren. Het brengt terreineigenaren op een positieve manier met natuur in aanraking en dit kan hen stimuleren om natuur ook meer mee te nemen in een definitieve inrichting van hun terreinen. En wanneer de Tijdelijke Natuur gelegen is in een woonwijk of een werkgebied kunnen omwonenden en werknemers van het gebied en de ontwikkeling van de soortenrijkdom genieten. Tijdelijke Natuur is daarmee een visitekaartje waarmee een terreineigenaar zich op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen kan profileren.

Bijlagen:

Voor meer informatie neem je contact op met:

Profiel Louise Bokhoven

Louise Bokhoven

Regisseur Duurzame landbouw en Voedseltransitie