Team NMZH op excursie rond de Reeuwijkse plassen

Team NMZH op excursie rond de Reeuwijkse plassen

Op vrijdag 9 juli heeft het team van de NMZH een bezoek gebracht aan de Reeuwijkse plassen en omgeving. Op het programma stond onder meer fietsen en varen en een bezoek aan biologische natuurboerderij Hoeve Stein. En natuurlijk was er ook ruimte voor gezelligheid tijdens de eerste gezamenlijke activiteit in ruim een jaar.

12 juli 2021

Door het bezoek hebben we meer geleerd over het unieke natuur- en recreatiegebied, de Reeuwijkse plassen, ontstaan door afgraving van veen. Het gebied omvat dertien plassen tussen Bodegraven en Gouda met een totale oppervlakte van circa 735 hectare. Om het open water heen vind je beschutte oevers en graslanden op veengrond, naast mooie fietspaden, prachtige huizen en beschermd natuurgebied.

Voor de boerderijen in het gebied had de statuswijziging (Natura 2000) grote consequenties. Bij Hoeve Stein horen we van Ivanka de Goeij en boswachter Ties Ittman meer over het bedrijf, de omschakeling naar biologische natuurboerderij en natuurinclusief boeren. Familie De Goeij boert al generaties lang in Reeuwijk en stond destijds voor de keuze: hier blijven of stoppen. Ze hebben de kans aangegrepen en na heel hard werken en de nodige hobbels is het bedrijf omgeschakeld. Het beschikt inmiddels o.a. over een vrijloopstal op stro en een zichtruimte waardoor bezoekers via een grote brug aan het wandelpad een kijkje kunnen nemen bij de koeien (en op het melken). Op de grond rondom de boerderij, die deels wordt gepacht van Staatsbosbeheer, lopen zodra het kan de 130 melkkoeien op kruidenrijk gras. Ook treft zij allerlei maatregelen voor flora en fauna, zoals de weidevogels. Meer informatie is op www.hoeve-stein.nl te vinden.

Van het groene gras op de boerderij gaat de excursie door op een platbodem op het water. Tijdens de vaartocht vanuit de Watersnip in Sluipwijk, neemt gids Gerard ons mee in de historie van het gebied en het winnen van turf in de 18e eeuw. Ook vertelt hij over de hedendaagse dilemma’s rondom het beheer en onderhoud van de plassen en afstemming van de belangen van natuur en recreatie.

Collega Jan Kastje kan daarover meepraten. Hij is op dit moment als kwartiermaker met de gebiedsvisie bezig. Samen met de betrokken partijen als verenigde eigenaren, gemeente en de verenigde watersporters wordt in deze toekomstvisie de ambitie geschetst om in 10 jaar toe te groeien naar een robuust natuurgebied met herkenbare cultuurhistorie en verantwoorde recreatie.

Hier hoorden we al vaker over, maar nu konden we dat ook met eigen ogen zien. We hebben de dag vervolgens afgesloten met een hapje en drankje in de mooie Krimpenerwaard.

Meer informatie? Neem contact op met

Profiel Mellanie Vellekoop

Mellanie Vellekoop

Regisseur Duurzame Landbouw & Voedsel