Stage over Klimaatbuffer in de provincie Zuid-Holland door Nienke Ketting

Stage over Klimaatbuffer in de provincie Zuid-Holland door Nienke Ketting

Nienke Ketting heeft tijdens haar stageonderzoek bij de NMZH in kaart gebracht welke typen klimaatbuffers geïmplementeerd kunnen worden in de provincie Zuid-Holland. Met de aanleg van deze klimaatbuffers kunnen de effecten van klimaatverandering opgevangen worden.

6 december 2022

Het klimaat op aarde verandert, deze veranderingen hebben grote effecten op het klimaat in Nederland. Hierbij valt te denken aan een toename van extreme hitte, zeespiegelstijging, hoosbuien en extreme droogte. Deze droogte zorgt voor een versnelling van bodemdaling, wat voor vele problemen kan zorgen in de provincie Zuid-Holland. Het is van grootst belang dat deze effecten opgevangen kunnen worden, en dit is waar klimaatbuffers aan bod komen. Een klimaatbuffer is een gebied waar op een natuurlijke manier wordt ingespeeld op het veranderende klimaat. Door Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers zijn er zes typen klimaatbuffers geformuleerd, ieder met eigen functies. Denk hierbij aan: temperatuurverlaging, kustverdediging en het creëren van natuurlijke overstromingsgebieden. Aan de hand van deze zes typen is mijn stageonderzoek opgebouwd.

Nienke: ‘Tijdens mijn stageonderzoek bij de NMZH heb ik in opdracht van de provincie Zuid-Holland onderzocht waar in Zuid-Holland er ruimte is voor deze klimaatbuffers. Naast het aanwijzen van deze gebieden was het ook van belang dat er een koppeling werd gemaakt met de klimaatadaptieve uitdagingen van de provincie Zuid-Holland: hittestress, oxidatie van veen, waterschade, verzilting, overstromingsrisico en funderingsschade binnen steden door bodemdaling. Om tot deze gebieden te komen is er gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethodes zoals een zeefanalyse en literatuuronderzoek. Daarnaast heb ik een half jaar lang hard gewerkt aan het maken van veel kaartmateriaal om deze gebieden aan te kunnen wijzen.’

Hieruit is vervolgens gekomen dat in het oosten van de provincie de grootste kansen liggen voor klimaatbuffers. Hier is het namelijk mogelijk om drie typen klimaatbuffer toe te passen, en daarbij gelijk twee klimaatadaptieve uitdagingen aan te pakken. Hierbij komt naar voren dat het aanwezige veen in het oosten van Zuid-Holland een aantal functies kan vervullen: het bergen van water tijdens piekbuien en het vasthouden en opslaan van CO2. Dit zorgt er voor dat de klimaatadaptieve uitdagingen ‘overstromingsrisico’ en ‘de oxidatie van veen’ aangepakt kunnen worden.

‘Mijn stageperiode bij de NMZH heb ik als een erg fijne tijd ervaren. Het NMZH-team is een hecht en fijn team, wat mij met open armen heeft ontvangen. Daarnaast vind ik het een mooie gedachte dat ik heb kunnen bijdragen aan een mooier en klimaatadaptiever Zuid-Holland’

Hieronder wat Nienke Ketting heeft opgeleverd:

Biobouwers
Factsheet, huidige kaart, uitdagingen kaart, kansen kaart 

GroenBlauweRuimte
Factsheet, huidige kaart, uitdagingen kaart, kansen kaart 

Groene airco
Factsheet, huidige kaart, uitdagingen kaart, kansen kaart 

Koolstofsink 
Factsheet, huidige kaart, uitdagingen kaart, kansen kaart

Levendekust
Factsheet, huidige kaart, uitdagingen kaart, kansen kaart

Natuurlijke spons
Factsheet, huidige kaart, uitdagingen kaart, kansen kaart 

Bij vragen neem contact op met haar begeleider vanuit de NMZH:

Profiel Nienke Schuil

Nienke Schuil

Regisseur ruimtelijke ontwikkeling, landschap en natuur