Een warme ontvangst op een ijskoude akker

Een warme ontvangst op een ijskoude akker

Stadsakker Gouda is één van de zes initiatieven die zich hebben aangemeld voor het programma Boer&Buur met Natuur in Zuid-Holland. Helaas haalden zij net niet de selectie van de laatste twee. Toch past de Stadsakker uitstekend in het provinciale netwerk van initiatieven met natuurinclusieve landbouw en zijn allerlei onderlinge verbindingen te maken. Tijd dus voor een bezoek aan Gouda en een kennismaking met enkele vrijwilligers!

17 januari 2024

Stadsakker Gouda is sinds juni 2023 van start aan de rand van de stad. Sindsdien wordt iedere week geoogst voor de inwoners van Gouda. Een groep van actieve vrijwilligers, een actief bestuur en een boerin zorgen voor de uitvoering van de activiteiten.

Gouda is een dichtbevolkt gebied, met weinig ruimte voor agrarische activiteiten en grotendeels gelegen op veen. Na jaren van gesprekken voeren is de huidige grond gevonden, die uitermate geschikt blijkt. Momenteel is er een 3-jarige overeenkomst voor het ontwikkelen van een ‘oase waar door transparantie, educatie, recreatie en toegankelijkheid de kloof tussen stad & platteland wordt hersteld’.

Spruiten en boerenkool in de vrieskou

Op het voormalige weiland/ hooiland waar schapen en koeien graasden worden inmiddels op duurzame wijze lokale, gezonde groenten en fruit geteeld met en door inwoners uit de omgeving. Daarnaast is het teeltplan voor 2024 bijna gereed, inclusief het inzaaien van akkerranden inheemse akkerflora, kruidenrijk grasland en aanplanten van heggen om de biodiversiteit te vergroten.

Veel werk
Marleen Remmen, een van de bestuursleden legt uit: ‘we nodigen iedere enthousiasteling uit om te komen helpen met operationele taken zoals; het plaatsen van heggen, onkruid wieden, planten en zaaien, verkopen van de oogst et cetera. Maar er is natuurlijk veel meer werk te verzetten, denk bijvoorbeeld aan communicatie, PR, fondsenwerving.’

‘Om echt een verschil te kunnen maken en investeringen te doen, zoals in een gebouwtje, streven we naar een gebruiksovereenkomst met gemeente Gouda voor lange termijn, zodat het grondgebruik voor de toekomst geborgd is. Alleen dan kunnen we de komende jaren door ontwikkelen naar een stadsakker die bijdraagt aan mens en natuur en tegelijkertijd ook kan voldoen aan de groeiende vraag’.

De plattegrond van Stadsakker Gouda met daarop de plannen van 2024

Verder uitzoeken

Marleen: ‘We vinden het prettig om in contact te komen met andere initiatieven om te kijken wat we van elkaar kunnen leren. Momenteel opereren we als stichting, maar wellicht past een coöperatie of CSA beter? En hoe optimaliseren we de cashflow? Ook advies in fondswerving is zeer gewenst’.

Tijdens het gesprek komen ook de ontwikkelingen in het gebied aan bod. Mellanie gaat met een aantal vragen en verse rode boerenkool weer terug naar de NMZH.

Nadere informatie:
Meer over Stadsakker Gouda vind je hier. Meer weten over Boer&Buur met Natuur.

Tags:

Vragen? Neem gerust contact op!

Profiel Mellanie Vellekoop

Mellanie Vellekoop

Regisseur Duurzame Landbouw & Voedsel