Smienten veilig bij terugkeer in Zuid-Holland

16 oktober 2019

Smienten veilig bij terugkeer in Zuid-Holland

Misschien heb je het al gehoord, het mooie fluitende geluid van de smienten die sinds kort weer terug zijn om hier te overwinteren. Vanuit hun arctische broedgebieden hebben ze duizenden kilometers gevlogen om bij ons de winter door te brengen, geen geringe prestatie! En gelukkig hoeven de smienten in Zuid-Holland voorlopig niet te vrezen voor jagers. Het afschieten van smienten is door juridische procedures van ons en Vogelbescherming Nederland niet toegestaan. Merk je dat er jagers in Zuid-Holland toch op smienten schieten? Meld dit dan bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid zodat er gehandhaafd kan worden.

Omdat smienten gras eten en dit in sommige gevallen tot schade aan de landbouw kan leiden, wil de provincie Zuid-Holland het afschot van deze soort toestaan. De smientenpopulatie is echter niet gezond en afschot kan een bedreiging voor de populatie vormen. Daarom zijn we samen met een groot aantal lokale natuurorganisaties naar de rechter gestapt. In een kort geding dat we eerder aanspanden gaf de rechter ons gelijk en is de toestemming voor het smientenafschot geschorst. Afgelopen voorjaar vond de zitting plaats in het kader van de bodemprocedure. De rechtbank wilde daarna nog nadere informatie inwinnen en heeft daardoor nog geen uitspraak gedaan. Gelukkig is de schorsing van het besluit nog steeds van kracht en mag er daardoor nu geen afschot plaatsvinden. Een veilige terugkomst dus voor de smienten in Zuid-Holland!

Voor meer informatie neem je contact op met:

Profiel Louise Bokhoven

Louise Bokhoven

Regisseur Duurzame landbouw en Voedseltransitie