Hoe maken we Rotterdam klimaatbestendig?

Hoe maken we Rotterdam klimaatbestendig?

Kan Rotterdam de klimaatveranderingen opvangen en een stad blijven waar mensen gezond wonen, werken en recreëren? De gemeente liet de verwachte effecten van de geplande stadsontwikkeling op het milieu onderzoeken. De NMZH en drie andere natuurorganisaties hebben goede hoop, mits de kansen worden benut. Denk hierbij aan bijvoorbeeld groene daken, autoluwe wijken, natuurinclusief bouwen en het gebruik van zonne-energie. Lees hoe Rotterdam letterlijk en figuurlijk een schone stad kan worden.

25 september 2020

De gemeente Rotterdam werkt aan een zogeheten omgevingsvisie: hoe gaan we de stad ontwikkelen qua bouw, wegen, groen et cetera? Om de effecten van de plannen in kaart te brengen is de ‘Notitie reikwijdte en detailniveau omgevingseffectrapport Omgevingsvisie Rotterdam’ opgesteld. Vier natuurorganisaties (Zuid-Hollands Landschap, Rotterdams Milieucentrum, Natuurmonumenten en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland) prijzen dit onderzoek, maar zien ook onderbelichte punten. In een brief delen zij hun visie met de gemeente.

Stadsgroen
Volgens de vier organisaties mag het streven naar een ‘compacte stad’ niet ten koste gaan van het – nu al spaarzame – stadsgroen. Integendeel, stedelijk groen biedt juist kansen om de biodiversiteit te herstellen. Planten en bomen dragen bij aan een betere luchtkwaliteit. Die wordt ook bereikt met een autoluwere stad, met goede fietsverbindingen en uitbreiding van het openbaar vervoer.

Ook het terugdringen van (de productie van) stikstof verdient aandacht, evenals de zogenoemde hittestress: het wordt steeds warmer in Nederland en de warmte wordt langer vastgehouden. Vergroening zorgt niet alleen voor meer zuurstof en een rijkere dierenwereld, maar neemt ook hitte weg. De gezamenlijke organisaties zijn benieuwd naar de gemeentelijke plannen op dit gebied.

Volop kansen
De vier organisaties zien volop kansen om tot een mooie, groene gemeente te komen. Enkele punten uit hun brief:

  • benut de daken voor het opwekken van zonne-energie of beplanting;
  • zorg voor meer groen in plaats van cement, beton en andere gesteente;
  • bouw natuurinclusief; dit draagt bij aan een aantrekkelijke, klimaatbestendige stad.

Lees hier de gehele visie van de vier organisaties


Make it happen!
Het Zuid-Hollands Landschap, het Rotterdams Milieucentrum, Natuurmonumenten en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland bieden de gemeente hun support aan. De organisaties hebben veel kennis en een grote achterban op het gebied van natuur en milieu. Graag zouden zij het gemeentebestuur en de bewoners helpen om Rotterdam tot een gezonde, mooie en klimaatbestendige stad te maken. Zoals het devies van Rotterdam luidt: Make it Happen!

Voor meer informatie neem je contact op met:

Profiel Nienke Schuil

Nienke Schuil

Regisseur ruimtelijke ontwikkeling, landschap en natuur