‘Rotterdam, maak meer werk van natuurinclusief bouwen’

‘Rotterdam, maak meer werk van natuurinclusief bouwen’

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) roept de gemeente Rotterdam op om met lef en ambitie aan de slag te gaan met natuurinclusief bouwen. Dit zou in Rotterdam geen vrijblijvende keuze moeten zijn, maar door dit in het beleid op te nemen een standaard werkwijze moeten worden.  

31 oktober 2019

Omdat er in Rotterdam de komende jaren veel gebouwd gaat worden, kan er veel winst voor natuur geboekt worden wanneer deze bouwplannen natuurinclusief zijn.

Bijdrage aan biodiversiteit

Bouwen en het versterken van natuur kunnen hand in hand gaan. Dat begint bij het maken van slimme ruimtelijk keuzes en dus niet bouwen ten koste van groen.

Bij natuurinclusief bouwen worden bouwplannen voorzien van maatregelen die een bijdrage leveren aan de lokale biodiversiteit.  Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan ingebouwde nest- en verblijfsplaatsen voor huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen. Maar ook aan groene daken, gevelbeplanting en een groene inrichting met inheemse soorten van de directe omgeving van gebouwen. Hier kunnen soorten zoals de merel, egel en insecten van profiteren. Natuurinclusief bouwen is niet alleen goed voor natuur, maar zorgt ook voor een mooie, interessante en gezonde leefomgeving voor mensen.

Motie natuurinclusief bouwen

Omdat de gemeenteraad van Rotterdam ook de voordelen inziet van natuurinclusief bouwen, nam zij in 2017 een motie aan waarin het College van Burgemeesters en Wethouders werd opgeroepen om beleidskaders op het gebied van natuurinclusief bouwen te ontwikkelen. Twee jaar nadat de motie werd aangenomen, kwam het College met het voorstel om natuurinclusief bouwen slechts vrijblijvend te stimuleren via een folder en inspiratiedocument en verder geen afdwingbare eisen op te leggen aan bouwers. In sommige andere gemeenten gebeurt dit laatste wel, zo heeft de gemeente Den Haag bijvoorbeeld een puntensysteem ontwikkeld voor natuurinclusief bouwen.

De NMZH vindt de voorgestelde Rotterdamse aanpak te beperkt en vreest dat natuurinclusief bouwen hiermee nog niet goed van de grond zal komen in de stad. In een brief roept zij daarom de gemeenteraad op om het College te vragen meer werk te maken van de uitwerking van de motie en de ambities op het gebied van natuurinclusief bouwen te vergroten.

20191030 brief raad rotterdam natuurinclusief bouwen

Voor meer informatie neem je contact op met:

Profiel Louise Bokhoven

Louise Bokhoven

Regisseur Duurzame landbouw en Voedseltransitie