Rechtbank Den Haag verbiedt opnieuw afschieten van smienten in Zuid-Holland

Rechtbank Den Haag verbiedt opnieuw afschieten van smienten in Zuid-Holland

De Rechtbank in Den Haag heeft geoordeeld dat er geen afschot van smienten mag plaatsvinden in Zuid-Holland. Vogelbescherming Nederland en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH), mede namen een groot aantal lokale natuurorganisaties*, waren in beroep gekomen tegen de toestemming die de provincie had gegeven voor afschot van maximaal 6.500 smienten per jaar. Smienten zijn kleine eenden uit het arctisch gebied, die onder meer in ons land overwinteren. De aantallen van deze eend zijn sinds de eeuwwisseling geslonken.

13 december 2019

De provincie Zuid-Holland besloot in november 2017 het doden van smienten toe te staan, vanwege de schade die de eenden aan de landbouw toe zouden brengen. Tegen het afschieten van de eenden bestaat veel weerstand. Ruim tienduizend mensen stuurden protestmails naar provinciale staten tegen dit geplande afschot. De bestuursrechter oordeelde destijds dat de onderbouwing van het besluit van de provincie twijfelachtig is en dat het afschieten van de smienten de slinkende populatie verder in gevaar kan brengen. In afwachting van de beslissing van de provincie op de bezwaren van de natuurorganisaties, werd afschot verboden.
Nadat de provincie de bezwaren van de natuurorganisaties had afgewezen, zijn de natuurorganisaties in beroep gegaan bij de rechtbank. Op verzoek van de natuurorganisaties bepaalde de rechtbank in december vorig jaar dat er tot de uitspraak op de beroepen geen smienten mochten worden afgeschoten. Volgens de rechtbank ontbrak nog steeds een goed beeld van de invloed van het afschot op de staat van instandhouding van de smient. En Sovon had de staat van instandhouding van de smient als (matig) ongunstig beoordeeld. Sinds de jaren ’90 is het aantal smienten met 30% afgenomen.

Gegrond verklaard

Nu heeft de rechtbank de beroepen van de natuurorganisaties gegrond verklaard en het afschot definitief verboden. De rechtbank constateert dat de populatie smienten in een matig ongunstige staat van instandhouding verkeert en dat afschot kan bijdragen aan een verdere afname van de aantallen smienten. De provincie heeft daarom onvoldoende onderbouwd dat de staat van instandhouding van de smient niet verder zal verslechteren door het afschot van maximaal 6.500 smienten per jaar. Vogelbescherming en de NMZH zijn zeer verheugd met deze uitspraak.

De uitspraak volgt op beroepen van Vogelbescherming en van de NMZH samen met lokale natuurorganisaties tegen de beslissing van de provincie op de bezwaren van de natuurorganisaties. De uitspraak pakt gelukkig gunstig uit voor de smienten. Ook in de provincie Noord-Holland mag geen afschot van smienten plaatsvinden. De rechtbank Noord-Holland heeft in augustus 2018 de toestemming voor afschot van smienten die de provincie had verleend herroepen.
Eerder sprak Fred Wouters van Vogelbescherming zich al uit: “Vogels schiet je niet af, soorten waar het niet goed mee gaat schiet je al helemáál niet. Smienten eten gras dat bedoeld is voor koeien, maar de huidige landbouwpraktijk laat te weinig ruimte voor natuur op het platteland. In de zomer zijn weidevogels de dupe, in de winter de smient. Dat kan niet en Vogelbescherming is dan ook blij dat de rechter heeft geoordeeld dat de smienten niet mogen worden geschoten.”

Functie voor populatie

Smienten overwinteren in groten getale in Nederland. Daarmee heeft Nederland een belangrijke functie voor de populatie, die na de eeuwwisseling fors is afgenomen. Om die reden zijn Vogelbescherming en de NMZH, mede namens een groot aantal andere organisaties, van mening dat het ontoelaatbaar is om smienten te doden.

Ook Susanne Kuijpers van de NMZH toonde zich opgelucht. Zij liet eerder al weten dat Zuid-Holland juist trots moet zijn op het feit dat smienten, overigens erg mooie vogels, bij ons komen overwinteren. “Ze verdienen een warm welkom en geen schot hagel.”

*Stichting Heemtuin Goudse Hout, KNNV afdeling Delfland, Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard, Natuur- en Vogelwacht Biesbosch, Natuur- en Vogelwacht Rotta, Vereniging voor Natuur- en Milieubescherming Pijnacker, Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk, Stichting Natuur& Landschap Zwijndrechtse Waard, Stichting Hooge Nesse /Veerplaat, Hoekschewaards Landschap, Vogelwerkgroep Zoetermeer, Algemene Vereniging voor Natuurbescherming ’s-Gravenhage e.o., Natuur- en Vogelwacht “de Alblasserwaard”, Natuurvereniging Eiland IJsselmonde, Vereniging voor Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee, Stichting Vogelklas Karel Schot, KNNV afdeling Gouda e.o., Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e.o.

Uitspraak rechtbank smienten

Voor meer informatie neem je contact op met:

Profiel Louise Bokhoven

Louise Bokhoven

Regisseur Duurzame landbouw en Voedseltransitie