Realisatie Brouwerseiland afgeblazen

1 mei 2019

Realisatie Brouwerseiland afgeblazen

Op 30 april heeft de Raad van State bepaald dat de bouw van villapark Brouwerseiland moet worden afgeblazen op basis van het beroep dat natuurorganisaties en surfers tegen de plannen hadden ingesteld. Het geplande park was een doorn in het oog van de natuurorganisaties, omdat met het groots opgezette villapark kostbaar natuurgebied en het kenmerkende open kustlandschap voor altijd verloren dreigde te gaan. Bovendien zou Brouwerseiland de toegang en het gebruik van het natuur- en recreatiegebied voor het brede publiek volledig veranderen en zelfs ernstig belemmeren.

Negatieve gevolgen voor natuur
Sinds de presentatie van de plannen voor Brouwerseiland in 2017 zijn de Zeeuwse Milieufederatie en Natuurmonumenten samen met Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Stichting Duinbehoud en de Vereniging Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee samen de strijd aangegaan tegen dit project. Zij hebben onder andere onderzoeken laten doen naar de effecten van de bouw van het villapark op de natuur en op sociaal economische vlak. Hieruit komt naar voren dat het villapark relatief weinig extra werkgelegenheid oplevert en dat de gevolgen voor de natuur negatief zijn.

Enorm opgelucht
De natuurorganisaties zijn heel blij met de uitspraak van de Raad van State. Het bevestigt de waarde van het kritisch blijven en het is een erkenning voor natuurwaarden van dit gebied. Ook erkent het de vele burgers die ontwikkelingen zoals Brouwerseiland niet zien zitten en zich zorgen maken over de toekomst van het open kustlandschap.  De beroepsprocedure kwam voor een groot deel tot stand door bijdragen via crowd funding. Hier deden grote aantallen burgers aan mee, wat duidelijk maakte hoeveel weerstand er is tegen plannen zoals Brouwerseiland.

Kustpact
De uitspraak van de Raad van State betekent op zichzelf niet dat de aanleg van Brouwerseiland helemaal onmogelijk wordt. In theorie zouden de plannen aangepast kunnen worden en zouden nieuwe onderzoeken kunnen worden uitgevoerd. Nadat de plannen voor Brouwerseiland werden vastgesteld is echter het Nationale Kustpact afgesloten tussen overheden, natuurorganisaties en recreatieondernemers. Kern van het Kustpact is dat nieuwe kustbebouwing zich concentreert op reeds bebouwde locaties en de ongeschonden delen van de kust open blijven. Nieuwe plannen voor kustbebouwing moeten dus aan deze afspraken voldoen waardoor een nieuw plan voor Brouwerseiland niet haalbaar lijkt te zijn.

Lees ook de uitspraak van de Raad van State over Brouwerseiland.

Meer informatie? Neem contact op met

Profiel Louise Bokhoven

Louise Bokhoven

Regisseur Duurzame landbouw en Voedseltransitie