Reactie op concept faunabeheerplan ree

Reactie op concept faunabeheerplan ree

De NMZH heet samen met de Natuur- en Vogelwacht Biesbosch een reactie gegeven op het concept voor het nieuwe faunabeheerplan ree van de faunabeheereenheid Zuid-Holland. Bijna twee jaar geleden stelde de faunabeheereenheid ook een concept faunabeheerplan ree op, maar dit plan is nooit definitief geworden en nu grotendeels herzien. De NMZH en de Natuur- en Vogelwacht Biesbosch geven in hun reactie aan dat het nieuwe faunabeheerplan nog op de nodige punten aangepast zou moeten worden.

13 februari 2020

Doelen

In het faunabeheerplan wordt voorgesteld om reeën af te schieten om aanrijdingen met deze dieren tegen te gaan, maar ook om schade tegen te gaan, dierenwelzijn te bevorderen en om overlast te voorkomen. Een goede onderbouwing van deze laatste belangen ontbreekt echter, dus wij vinden dat er dan ook geen afschot vanwege deze belangen plaats mag vinden. Ook plaatsen wij vraagtekens bij het doel om het aantal aanrijdingen terug te dringen tot 5% van de reeënpopulatie. Een goede onderbouwing van dit percentage ontbreekt namelijk en bovendien is niet duidelijk wat het verkleinen van de reeënpopulatie exact bijdraagt aan het verminderen van het aantal aanrijdingen.

Alternatieve maatregelen

Er zijn meerdere maatregelen denkbaar die bij kunnen dragen aan het verminderen van het aantal aanrijdingen van reeën. De Leidraad verminderen aanrijdingen reeën geeft hier goed inzicht in en wij vinden dan ook dat de provincie deze toe zou moeten passen alvorens er sprake kan zijn van goedkeuring van een faunabeheerplan. Afschot mag immers alleen worden toegestaan als dit strikt noodzakelijk is.

Lees hier de hele reactie op het concept faunabeheerplan ree Zuid-Holland

Voor meer informatie neem je contact op met:

Profiel Louise Bokhoven

Louise Bokhoven

Regisseur Duurzame landbouw en Voedseltransitie