Raad van Aangesloten Organisaties bezoekt Midden-Delfland

Raad van Aangesloten Organisaties bezoekt Midden-Delfland

Op donderdag 15 september waren de leden van de Raad van Aangesloten Organisaties op werkbezoek in Midden-Delfland. De Raad van Aangesloten Organisaties bestaat uit ervaren leden uit het Zuid-Hollandse natuur- en milieunetwerk, die vanuit hun regio meedenken over de koers en inzet van de NMZH. Tweemaal per jaar komt de raad bijeen en eenmaal per jaar vindt een werkbezoek plaats naar een project, initiatief of locatie waarbij de NMZH betrokken is.

19 september 2021

tentoonstelling runderrassenDe middag startte vanuit Bezoekerscentrum Midden-Delfland waar we werden welkom geheten door gastheer en organisator Jan Robberegt. Na een welkomstwoord van Jan en uitleg over de Midden-Delfland Vereniging door Koos Karssen, vertelde Martin Visser over de foto-expositie over runderrassen die in het Bezoekerscentrum te zien is.

Boerderijbezoek

Na een rondje door de tentoonstelling stond Peter de Vette van boerderij Bouwlust klaar met trekker en huifkar om de groep naar zijn buurman Roel van Buuren te brengen.

Roel is een biologische melkveehouder die een jaar of negen geleden boerderij Landlust aan de Oostgaag in Maasland van zijn opa overnam. Hij verzorgde eerst een ‘lesje scheikunde’ op het whiteboard, in het kader van de actuele stikstofproblematiek en de situatie in Midden-Delfland. ‘Midden-Delfland is koploper in kringlooplandbouw’, onderstreepte Roel.

Roels vlotte en heldere uitleg en zijn ideeën over de toekomst van zijn bedrijf en de Nederlandse landbouw leidden tot een levendige discussie. Er waren veel vragen en opmerkingen vanuit de overtuiging dat het een andere kant op moet.

Tijdens de rondleiding die volgde langs o.a. de net uitgemeste vrijloopstal liet Roel zijn gasten ruiken aan geurloze mest van zijn stapel van zo’n 45 Jersey-koeien. Het bezoek eindigde in de boerderijwinkel met een kleine kaasproeverij. Roel: ‘Onze droom is alles wat we produceren lokaal en in het gebied af te zetten.’

Rondvaart

Met de huifkar werd het gezelschap daarna afgezet aan de Boonervliet. Aan boord van een rondvaartboot was Hans Groeneveld van de werkgroep Ruimte aan zet om te vertellen over ontwikkelingen en rol en betekenis van de Midden-Delfland Vereniging: ‘Wij moeten het hebben van onze argumenten en ons netwerk.’

Belangrijk is dat de vereniging is aangesloten bij de Landschapstafel BPL Midden-Delfland (BPL staat voor Bijzonder Provinciaal Landschap), de bestuurlijke hoeder van het gebied en in NMZH-ogen zeer nuttig.

 

Met een maaltijd bij restaurant Op Hodenpijl eindigde de NMZH-excursie.

Namens de organisaties waren van de partij: Rob Schröder (voorzitter), Ben ter Haar (Regio West, duinbehoud), Jan Prince (Regio Zuid, HoekscheWaards Landschap), Joke Colijn (Regio Oost, Krimpenerwaard), George Brouwer (Regio Rijnmond, Rotterdam) en Pieter Hellinga (Regio West). NMZH-directeur Alex Ouwehand met regisseurs Nienke Schuil (RO, landschap en natuur) en Mellanie Vellekoop (duurzame landbouw en voedsel) complementeerde de groep. Namens de Midden-Delfland vereniging waren Koos Karssen, Jan Robberegt, Hans Groeneveld en Heleen Paalvast (met dank ook voor het verslag en foto’s).

Tags:

Voor meer informatie neem je contact op met:

Profiel Mellanie Vellekoop

Mellanie Vellekoop

Regisseur Duurzame Landbouw & Voedsel