Provinciaal is een schaal die relevant is. Hier kunnen we met onze club impact maken.

Provinciaal is een schaal die relevant is. Hier kunnen we met onze club impact maken.

Het laatste interview over het 50-jarig bestaan van de NMZH is dat met onze huidige voorzitter van de Raad van Toezicht: Chris Enthoven. Met haar kijken we naar het jubileumjaar, de rol van de Natuur en Milieufederatie en natuurlijk naar de toekomst. Sinds 2016 ben je betrokken in de RvT (Raad van Toezicht) na een internationale loopbaan, hoe is dat? ‘De rode draad is hetzelfde. Ik heb lang gewerkt in de internationale natuurbescherming, als antropoloog. Eerst vanuit ontwikkelingssamenwerking en later als coördinator voor tropische bossen. Dus dat ging ook over het raakvlak tussen natuurbescherming en mensen’.

23 december 2022

‘Steeds is daar de spanning tussen het beschermen van de natuur, de mensen die er wonen en economische ontwikkeling. Hoe kom je tot een optimale balans tussen wat mensen willen, wat bedrijven willen en wat de natuur nodig heeft. En nu kijk ik daar met een provinciale blik naar. Provinciaal is een schaal die relevant is en waar je de impact meteen aan den lijve ondervindt. De patronen zijn gelijk’.

‘Onze verantwoordelijkheid is om het speelveld zo eerlijk en zo transparant mogelijk te maken. Overleg met overheid en het bedrijfsleven en ondernemers, weten wat bij mensen speelt en opkomen voor de natuur’.

Is het nog nodig om op te komen voor natuur?

‘Zeker. De laatste 20 jaar met neoliberaal beleid is te vaak gedacht: laat de markt het maar oplossen. Maatschappelijk belang delft dan het onderspit. Er is een publiek belang waar de overheid een veel sterkere rol in moet spelen. Ook is het maatschappelijk middenveld aan het veranderen’.

‘Vroeger was er meer overleg en zoeken naar oplossingen via bestaande organisaties, nu veel meer actiegerichtheid en polarisatie. Pressie in plaats van het samen zoeken naar oplossingen. Stikstof is geen verrassing, natuur- en milieuorganisaties hebben al heel lang aangegeven dat we actie moeten ondernemen omdat het mis gaat.

Deze signaalfunctie van de NMZH wil ik specifiek benoemen. Ons netwerk van ruim 200 lokale organisaties is waardevol en geeft voeding aan de signaalfunctie die we vervullen’.

‘Het kostte moeite om de crisis rond waterkwaliteit als onderwerp te agenderen. Nu weten we allemaal dat het de volgende grote crisis wordt. Helaas worden we te vaak ingeschakeld om problemen op te lossen. Ik hoop op lerend vermogen bij verschillende partijen’.

Wat zijn mooie activiteiten uit de afgelopen tijd?

‘Dat zijn er wel een aantal; bijvoorbeeld activiteiten waarbij we zoeken naar nieuwe oplossingen. Wat kun je doen in het spanningsveld en houdt niet alleen rekening met de belangen van de natuur, maar is ook sociaal en maatschappelijk van waarde. Valuta voor Veen is hiervan een goed voorbeeld. Om te experimenteren, toetsen, leren en daarna op afstand te zetten als het zijn waarde en nut bewezen heeft’.

‘De Korte Keten past ook goed bij het DNA van de NMZH. En het Kustpact vind ik een mooi voorbeeld van samen als natuur- en milieuorganisaties een vuist maken’.

‘Waar ik zelf trots op ben (dat is minder zichtbaar) zijn de beroepsprocedures die we als NMZH aanspannen. Dit illustreert hoe de Federatie werkt als maatschappelijke waakhond voor de bescherming van de natuur. Denk aan de smient, bever, otter, en ook de strijd voor de natuurcompensatie voor aanleg van Maasvlakte II. Een functie die niet betaald wordt en die maatschappelijk heel belangrijk is. De NMZH vervult deze waakhondfunctie die maatschappelijk enorm relevant is en waar de overheid zijn voordeel mee kan doen in het noodzakelijke veld van kracht en tegenkracht’.

‘Ik ben ook trots op de samenwerking met de Haven, die ons als relevante gesprekspartner weet te vinden, omdat wij vanuit dat andere perspectief informatie kunnen inbrengen die relevant is. Dat zorgt voor impact!’

Wat staat er nog op jouw verlanglijstje voor de natuur en het milieu in Zuid-Holland?

‘Qua inhoud van de werkzaamheden ligt het bij het team van de NMZH… Denkt even na: ‘Ik zou het wel mooi vinden als er meer structurele erkenning is voor ons maatschappelijk belang en beleidsmatige relevantie’.

‘Het bedrijfsleven, de Provincie en de burgers verwachten allemaal dat wij er zijn als het er op aan komt, maar realiseren zich onvoldoende dat daar een langlopende financiële ondersteuning voor nodig is. Nu moet voor elke activiteit financiering gevonden worden. Dat lukt goed maar ondermijnt de continuïteit van lopende activiteiten. Meerjarige financiering levert de NMZH meer rust op en dat biedt een stabielere organisatie om langere lijnen uit te kunnen zetten’.

Wat inspireert je?

Chris: ‘Het besef dat mens en natuur onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dat is al sinds de jaren ’90 mijn drijfveer. Met name toen ik in het buitenland woonde, o.a. in Suriname. Door corona is dat besef ook hier in Nederland enorm toegenomen.

Wat is jouw duurzame tip?”

‘Aan eenieder; in ieder geval vegetarisch eten, nog beter veganist worden!

En aan jongeren wil ik de lezing van Rutger Bregman aanraden. Hij roept jongvolwassenen op om bewust te kiezen voor hun eerste baan. Wil je een verschil maken in de wereld en bijdragen aan een eerlijke en duurzame toekomst? Of ga je voor de carrière-bedrijven? Waar kies je voor? Deze keuze kan je maar een keer maken’.

Tags:
Profiel Chris Enthoven

Chris Enthoven

Voorzitter Raad van Toezicht