Chris Enthoven

Chris Enthoven

Lokale en mondiale duurzaamheidsvraagstukken raken steeds meer met elkaar verweven. Klimaat verandering is een mondiaal probleem, maar vereist lokale actie. De ontwikkeling van ons agrarisch landschap hangt samen met de ontbossing in Brazilië, waar wij het voer vandaan halen voor onze koeien.

Het is vanuit dit perspectief dat ik me vol enthousiasme wil inzetten als lid van de RvT van de NMZH. Ik ben al meer dan twintig jaar – als antropoloog – werkzaam op het gebied van internationale natuurbescherming en duurzame ontwikkeling. Ik heb dit gedaan vanuit een internationale context bij de VN, bij de Nederlandse overheid en bij verschillende maatschappelijke organisaties.

De laatste 10 jaar ben ik werkzaam bij het Wereld Natuur Fonds. Ik kijk er naar uit om mijn ervaring in te zetten bij een organisatie als NMZH die de rol van spin in het web vervult, om lokale initiatieven, bestuur en bedrijven met elkaar te verbinden en in beweging te krijgen voor een duurzame toekomst.

Voorzitter Raad van Toezicht
chris.enthoven@gmail.com