Presentatie natuurinclusieve energietransitie Ideecafé Leiden

Presentatie natuurinclusieve energietransitie Ideecafé Leiden

Op maandag 25 april organiseerde het Groene Ideecafé een bijeenkomst over de toekomst van het energielandschap in de Leidse Ommelanden. Hierbij was de Natuur en Milieufederatie ZH uitgenodigd om haar visie te delen over een natuurinclusieve energietransitie. Madeleine Braakman vertelde het publiek dat zich in Scheltema had verzameld over het belang van meervoudig ruimtegebruik bij duurzame opwek, en over het belang van het tegelijkertijd versterken van de biodiversiteit.

26 april 2022

Ook Gemeente Leiden en coöperatie Rijnland Energie deelden hun visie op de noodzaak van de verdere ontwikkeling van duurzame energie, een verantwoorde inpassing en het vergroten van draagvlak hiervoor in de Leidse regio.

Met de Regionale Energiestrategie Holland Rijnland (RES) wordt gezocht naar mogelijkheden voor duurzame energie in de regio. De Natuur- en Milieufederaties en Natuur & Milieu zien het belang van duurzame energieprojecten op land voor een snelle energietransitie. Een zorgvuldige omgang met natuur en landschap is belangrijk bij locatiekeuzes, inpassing van projecten en het beheer van projectlocaties.

Watergeuzen van Rijnland Energie
De coöperatie Rijnland Energie wil bewoners zeggenschap en eigenaarschap geven in lokale en regionale, duurzame energieopwekking. De aangesloten lokale coöperaties zetten zich samen in om het aandeel duurzaam opgewekte energie in Holland-Rijnland te vergroten en de opbrengsten ten goede te laten komen aan lokale gemeenschappen. Als eerste stap heeft Rijnland Energie twee molens langs de A4, bij Zoeterwoude-Dorp gekocht. Iedere inwoner van de regio Holland Rijnland, die “Watergeuzen”-participaties koopt, kan via de lokale coöperatie meebeslissen over zon- en windprojecten in de buurt en de manier waarop de duurzame energie wordt opgewekt.

De urgentie van het snel handelen ten aanzien van het klimaat kwam duidelijk aan bij de aanwezigen: al snel ontstonden er gesprekken over hoe we als samenleving grotere stappen zouden kunnen zetten en wat er vanuit de politiek zou moeten veranderen om sneller te gaan dan we nu doen.

Bekijk hier de presentatie over de natuurinclusieve energietransitie

 

Voor meer informatie neem je contact op met:

Profiel Madeleine Braakman

Madeleine Braakman

Regisseur Klimaat en Energie