Petitie over Grutto Aanvalsplan aangeboden

Petitie over Grutto Aanvalsplan aangeboden bij vaste kamercommissie LNV

Ruim 85.000 mensen hebben de petitie voor het beschermen van de Grutto ondertekend. Ook is er maatschappelijke en politieke steun om het Aanvalsplan Grutto uit te voeren, maar waar blijven de stevige maatregelen? De weidevogelstand in Nederland gaat helaas zó hard achteruit dat we afkoersen op lege weilanden.

16 juni 2021

16-06-2021

Half november vorig jaar bood Pieter Winsemius (oud-minister VROM) het Aanvalsplan Grutto aan minister Schouten aan. De minister was enthousiast over het plan. Een grote Kamermeerderheid was zo mogelijk nog positiever en nam een motie aan waarin de minister gevraagd werd het plan uit te werken. Eind vorig jaar kwam er een teleurstellende reactie van de minister: er werden geen concrete toezeggingen gedaan voor financiering van het plan. Daarop kwam de Tweede Kamer opnieuw in actie. In een door het CDA ingediende motie werd de minister gevraagd aan te geven hoe zij het Aanvalsplan Grutto financieel denkt te realiseren. Tot nu toe is er ondanks de brede politieke steun geen heldere toezegging om het plan te realiseren. Ondertussen groeit de urgentie, jaarlijks krimpt de populatie grutto’s en andere weidevogels met rond de 5%.

Met de petitie voor het Aanvalsplan Grutto doen de initiatiefnemers een ultieme poging om de regering te bewegen het plan nu in zijn geheel uit te voeren en er voldoende financiële middelen voor vrij te maken. Herstel van de weidevogels moet een prioriteit zijn, anders verdwijnt het Hollandse weidevogellandschap voor de volgende generatie mensen en voor de vogels.

Inmiddels hebben ruim 85.000 mensen de petitie ondertekend. Bovendien wordt het plan ondersteund door een groot aantal maatschappelijke organisaties: zowel boeren- als natuurorganisaties. Er is dus grote maatschappelijke en politieke steun om het Aanvalsplan Grutto uit te voeren.

Meer weten?
Lees ook het artikel over het behoud van boerenlandvogels

Voor meer informatie neem je contact op met:

Profiel Louise Bokhoven

Louise Bokhoven

Regisseur Duurzame landbouw en Voedseltransitie