Op weg naar een rijke, groenblauwe leefomgeving

14 maart 2018

Op weg naar een rijke, groenblauwe leefomgeving

Op donderdag 1 maart vond een vervolgbijeenkomst plaats over de nieuwe provinciale visie op de groenblauwe leefomgeving. Tijdens deze bijeenkomst ging het om aanvullingen op de inmiddels geformuleerde ambities en de vragen hoe deze ambities gerealiseerd zouden moeten worden en in welke gebieden die verschillende ambities met name spelen. De deelnemers hadden hier veel goede en soms creatieve ideeën over waardoor er waardevolle inbreng voor de visie werd opgehaald.

Nieuwe visie

De Provincie Zuid-Holland werkt momenteel aan een nieuwe visie op de groenblauwe leefomgeving. Zij heeft de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) gevraagd om haar daarbij te helpen door middel van het ophalen van inbreng vanuit haar netwerk. Daarom organiseerde de NMZH in december 2017 een startbijeenkomst, gevolgd door expert meetings over specifieke thema’s in januari en februari 2018. Tijdens de bijeenkomst op 1 maart werden de resultaten van de expert meetings samengevat en konden de deelnemers van de bijeenkomst hierop reageren, aanvullingen geven op de ambities en meedenken hoe de ambities tot realisatie gebracht zouden kunnen worden.

Meer informatie

Meer informatie over de visie op de groenblauwe leefomgeving is te vinden op deze pagina. Hier kunt u ook aangeven dat u op de hoogte wilt worden gehouden van de verdere ontwikkelingen rond de visie op de groenblauwe leefomgeving. Hieronder vindt u de sheets van de presentatie van 1 maart en een samenvatting van de opgehaalde inbreng.

Foto: Rik Kruit (Saxifraga)