Op weg naar natuurinclusieve zon- en windparken

Op weg naar natuurinclusieve zon- en windparken

Sinds enige tijd is de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland als procespartner betrokken bij de planvorming rondom een aantal zonneparken en een windpark. Voor de zonneparken gaat het om zoekgebieden in de Kijfhoek, gemeente Zwijndrecht, in de Betuwelijnzone, gemeente Hardinxveld-Giessendam en in de gemeente Hoeksche Waard.

25 februari 2022

De status van deze projecten loopt uiteen: in de Kijfhoek is inmiddels een projectgroep gevormd met onder andere Solarfields, Eneco en de Drechtse Energie en zijn er eerste gesprekken geweest met de gemeente Zwijndrecht. In Hardinxveld-Giessendam zijn eerste gesprekken geweest met o.a. Eneco en Solarfields, en in de Hoeksche Waard bevinden we ons in de beginfase van verkennende gesprekken. Daarnaast zijn we betrokken bij de ontwikkeling van een windpark bij de A4-N11 bij de Grote Polder in Zoeterwoude, in samenwerking met Rijnland Energie en Eneco.

Als NMZH willen wij als onafhankelijke procespartner een bijdrage gaan leveren bij de realisatie van deze projecten. Het is voor ons van belang dat zoeklocaties voor zonneparken en windparken geen grote landschappelijke -/of natuurwaarden hebben en voldoen aan onze afwegingscriteria. Als procespartner geven we input om tot een natuurinclusief geheel te komen. Daarbij wordt niet alleen duurzame opwek gerealiseerd, maar krijgt ook de natuur, en met name de biodiversiteit een boost. De integrale aanpak van de gebieden is voor ons van belang: door meervoudig ruimtegebruik kan het gehele gebied naar een hoger niveau getild worden, waardoor het ook een plek wordt om te recreëren, om doorheen te fietsen, en om van de natuur te genieten. Door deze samenwerking willen wij laten zien dat het mogelijk is om samen met de omgeving tot gedragen ruimtelijke ontwerpen te komen voor duurzame energie opwek. Wij willen dat participatie en communicatie met omwonenden en direct belanghebbenden vanaf het begin bij deze projecten goed is geregeld.

Daarbij willen wij ook een betere balans tussen lusten en lasten in het gebied zelf, door bij deze projecten uit te gaan van minimaal 50% lokaal eigendom. Met mogelijkheden voor financiële participatie voor de directe omgeving.

Spreekt deze aanpak u aan en heeft u zelf ideeën neem dan contact met ons op via info@milieufederatie.nl

 

Voor meer informatie neem je contact op met:

Profiel Madeleine Braakman

Madeleine Braakman

Regisseur Klimaat en Energie