Ontheffing nachtelijk afschot vossen Delfland onacceptabel

29 september 2016

Ontheffing nachtelijk afschot vossen Delfland onacceptabel

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) heeft bezwaar gemaakt tegen een ontheffing voor het doden van vossen in de nacht met behulp van lichtbakken in Midden-Delfland. Tijdens een hoorzitting  vanmiddag lichtte de NMZH haar kritiekpunten toe. Doordat de ontheffing tot ver in het broedseizoen geldig is, vreest de NMZH dat deze door het grote risico op verstoring meer kwaad dan goed zal doen voor de weidevogels. Ook zorgt het schieten tot zo ver in het seizoen voor veel dierenleed doordat de vossen dan jongen hebben. Wanneer een zogende vos wordt geschoten zullen haar jongen een langzame hongerdood sterven.

Verstoring

De ontheffing voor het doden van vossen met behulp van lichtbakken is bedoeld om de predatie van weidevogels terug te dringen en is  tot en met eind mei geldig. Het weidevogelbroedseizoen is dan al volop bezig.  Wanneer in de nacht de broedgebieden betreden worden om hier met behulp van lichtbakken en honden op vossen te schieten, is verstoring van de kwetsbare weidevogels onvermijdelijk. Bovendien benadrukt de NMZH dat de eerste prioriteit voor het instandhouden van de weidevogels zou moeten liggen bij het verbeteren van hun leefgebied. Door de intensivering van de landbouw is het leefgebied van weidevogels erg in kwaliteit achteruit gegaan.

vos

Weidevogelpact

De aanvraag voor de ontheffing voor het doden van vossen in de nacht is aangevraagd door de WBE Delfland en is afgestemd met het Weidevogelpact Midden-Delfland. In het Weidevogelpact werken overheden en natuur- en agrarische organisaties samen aan maatregelen ten behoeve van een gunstige weidevogelstand. Dit Pact is voortgekomen uit de afspraken rond de aanleg van de A4 Midden-Delfland (IODS). De NMZH maakt geen deel uit van het Weidevogelpact en heeft haar zorgen rond de ontheffing voor het nachtelijke afschot van vossen bij de Pactpartijen en de WBE Delfland kenbaar gemaakt en met hen besproken. Omdat dit overleg nog niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid, blijft de NMZH aan haar bezwaar vasthouden.

Lees meer over het bezwaar van de NMZH m.b.t. de ontheffing voor het nachtelijk afschot van vossen in Midden-Delfland >>