NMZH maakt bezwaar tegen nachtelijk doden vossen Midden-Delfland

27 juli 2016

NMZH maakt bezwaar tegen nachtelijk doden vossen Midden-Delfland

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) heeft bezwaar gemaakt tegen een ontheffing die is afgegeven aan de Wildbeheereenheid (WBE) Delfland voor het doodschieten van vossen in de nacht met gebruikmaking van lichtbakken. Met deze ontheffing wil de WBE de predatie van weidevogels in Midden-Delfland door vossen tegen gaan.  De NMZH onderschrijft het belang van de bescherming van weidevogels volledig, maar vindt dat maatregelen zich in eerste plaats moeten richten op het verbeteren van het leefgebied van de weidevogels en dat het doden van vossen alleen als uiterste redmiddel mag worden ingezet.

Focus zou op verbeteren leefgebied moeten liggen

De NMZH wijst er in haar bezwaar op dat weidevogels in hogere dichtheden beter in staat zijn om predatoren op afstand te houden. Deze hogere dichtheden kunnen alleen maar bereikt worden als de kwaliteit van het leefgebied van de weidevogels verbetert, maar maatregelen daartoe blijven nog achter. Ook geeft de NMZH aan  dat in de ontheffing onvoldoende duidelijk wordt gemaakt in welke gebieden deze nu geldig is en dat er ten onrechte tot ver in het broedseizoen gebruik gemaakt mag worden van de ontheffing. Hierdoor is het risico van verstoring erg groot. Bovendien wordt er veel dierenleed veroorzaak wanneer vossen geschoten worden als zij al jongen hebben en de jongen van een geschoten ouder een langzame hongerdood sterven.

Weidevogelpact

De aanvraag voor de ontheffing voor het doden van vossen in de nacht is aangevraagd door de WBE Delfland en is afgestemd met het Weidevogelpact Midden-Delfland. In het Weidevogelpact werken overheden en natuur- en agrarische organisaties samen aan maatregelen ten behoeve van een gunstige weidevogelstand. Dit Pact is voortgekomen uit de afspraken rond de aanleg van de A4 Midden-Delfland (IODS). De NMZH maakt geen deel uit van het Weidevogelpact en heeft haar zorgen rond de ontheffing voor het nachtelijke afschot van vossen bij de Pactpartijen kenbaar gemaakt. Het Weidevogelpact heeft hierop voorgesteld om met de NMZH in overleg te gaan. De NMZH zal op deze uitnodiging ingaan en hoopt dat dit overleg zal leiden tot een bevredigende oplossing.

 

vos