Ontheffing doden zomerganzen Zuid-Holland gaat te ver

2 juni 2016

Ontheffing doden zomerganzen Zuid-Holland gaat te ver

De ontheffing die de provincie Zuid-Holland heeft afgegeven aan de jagers voor het doden van zomerganzen en vernielen van nesten en eieren gaat te ver. De kans dat ook trekganzen afgeschoten worden is groot. Ook dreigen de broedplaatsen van beschermde weidevogels verstoord te worden.  Vandaag maakte de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) haar bezwaren kenbaar bij de provinciale bezwarencommissie.

De verleende ontheffing is bedoeld om schade terug te dringen die veroorzaakt wordt door ganzen die in Nederland broeden. De ontheffing geeft jagers echter de mogelijkheid om al aan het einde van de winter ganzen te schieten. Op dat moment zijn er nog trekganzen in ons land die niet hier broeden. Deze zijn niet te onderscheiden van de zomerganzen en lopen dus het risico ook afgeschoten te worden. Ook de ecosystemen in het buitenland lopen hierdoor gevaar.

Beschermde weidevogels bedreigd

Daarnaast maakt de NMZH zich ook zorgen over beschermde vogelsoorten zoals de weidevogels. Deze broeden voor een groot deel in dezelfde gebieden als waar de ganzen zitten. Door het schieten van ganzen is er een groot risico dat ook de broedplaatsen van weidevogels verstoord worden.  Susanne Kuijpers: “Het aantal weidevogels gaat  al hard achteruit in Zuid-Holland. Iedere verdere aantasting moet dan ook voorkomen worden”.

Ongelimiteerd afschot

Met de ontheffing  wil de provincie tot een duurzaam beheer van de ganzen komen. In de ontheffing worden echter geen limieten gesteld aan de aantallen ganzen die geschoten mogen worden. Volgens de NMZH is het ongelimiteerd mogen schieten van ganzen geen duurzaam beheer en zouden er dus limieten in de ontheffing gesteld moeten worden.

Vervolg

Op basis van het bezwaar van onder andere de NMZH  brengt de bezwarencommissie  een advies uit aan de provincie over de ontheffing voor het doden van ganzen. De provincie  neemt daarna een besluit over de ontheffing.

Lees meer

 

kolgans