Provincie geeft jagers te veel mogelijkheden bij doden van zomerganzen

16 maart 2016

Provincie geeft jagers te veel mogelijkheden bij doden van zomerganzen

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) heeft samen met een groot aantal lokale en regionale natuurorganisaties bezwaar gemaakt tegen de ontheffing die de provincie Zuid-Holland heeft afgegeven aan de faunabeheereenheid voor het afschot van zomerganzen. De NMZH vindt dat de provincie te weinig voorwaarden aan deze ontheffing heeft verbonden waardoor deze manier van schadereductie tot te veel negatieve bijeffecten zal gaan leiden.

Zorgvuldigheid geboden

De NMZH begrijpt dat de toename van het aantal zomerganzen in Zuid-Holland een lastig probleem is en dat dit niet genegeerd kan worden. Het doden van dieren als oplossing is echter een ingrijpende maatregel die zeer zorgvuldig moet worden ingezet en beperkt moet worden tot het minimaal noodzakelijke. De NMZH ziet deze zorgvuldigheid echter niet terug in de afgegeven ontheffing. Zo zou afschot alleen plaats mogen vinden tussen zonsopkomst en zonsondergang, maar deze beperking ontbreekt in de ontheffing. Ook worden er geen limieten gesteld aan de aantallen af te schieten ganzen waardoor het niet mogelijk is om te handhaven wanneer het afschot uit de hand dreigt te lopen. Daarnaast vindt de NMZH dat er onvoldoende is ingezet op alternatieven voor afschot. In de Tweede Kamer werd eind 2015 nog een motie aangenomen die stelt dat provincies gestimuleerd moeten worden om aan de slag te gaan met het gebruik van de AgriLaser om ganzen van schadegevoelige percelen te verjagen.

Verstoring andere natuurwaarden

Ook vreest de NMZH dat de activiteiten van de jagers zullen leiden tot veel verstoring van andere soorten dan ganzen. Zo maakt de ontheffing het ook mogelijk om ganzen af te schieten in natuurgebieden. Andere soorten, zoals weidevogels,  zullen daar al snel door verstoord worden en zeker in het broedseizoen is dit zorgelijk. Ook is de ontheffing gericht op het doden van zomerganzen, maar geldt deze al vanaf het vroege voorjaar wanneer er nog winterganzen (trekganzen) aanwezig zijn. Deze mogen dan dus ook gedood worden terwijl de ontheffing daar niet voor bedoeld is.

Lees meer