Wonen, werken, recreëren én de natuur: NMZH onderzoekt ruimtelijke kwaliteit

Wonen, werken, recreëren én de natuur: NMZH onderzoekt ruimtelijke kwaliteit

In het dichtbevolkte Zuid-Holland wonen, werken en recreëren zo’n 3,7 miljoen mensen. Maar ook de natuur verdient ruimte: onze kust, de delta, veenweides en het stedelijk groen. In de Omgevingsvisie Zuid-Holland (2019) en eerder de provinciale Visie Ruimte en Mobiliteit (2014) benadrukt de provincie het belang van ruimtelijke kwaliteit en de landschappelijke waarden hierbinnen. De NMZH start een onderzoek naar de resultaten van deze sturing op ruimtelijke kwaliteit. Zijn de landschappelijke waarden versterkt? Heeft de VRM invulling gekregen in gemeentelijke bestemmingsplannen? En wat vinden bewoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties van de ruimtelijke ontwikkeling in Zuid-Holland? Het onderzoek analyseert het beleid van de gemeenten en de uitvoering van de provinciale beleidsregels.

13 oktober 2020

Het onderzoek geeft de provincie inzicht in de dagelijkse praktijk en nieuwe handvatten voor het beleid in de toekomst. Het NMZH-onderzoek sluit aan bij een eerdere studie uit begin 2020 en zal nadrukkelijk de inwoners van Zuid-Holland betrekken.

Het resultaat van dit project is een gemeentelijke inventarisatie van de implementatie en toepassing van de provinciale beleidsregels Ruimtelijke Kwaliteit zoals die zijn opgenomen in de VRM. Waar nodig komt de NMZH ook met aanbevelingen tot verbetering.

Via deze website blijft u op de hoogte van de resultaten.

Voor meer informatie neem je contact op met:

Profiel Nienke Schuil

Nienke Schuil

Regisseur ruimtelijke ontwikkeling, landschap en natuur