Omgevingsverordening wordt klaargemaakt voor de Omgevingswet

Omgevingsverordening wordt klaargemaakt voor de Omgevingswet

Volgend jaar treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet zal bestaande wetgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving gaan vervangen. Om klaar te zijn voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet, is de Provincie Zuid-Holland begonnen met het aanpassen van de Omgevingsverordening zodat deze straks goed aansluit op de nieuwe wetgeving. De NMZH heeft, samen met Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten en Het Zuid-Hollands Landschap gereageerd op de ambtelijke conceptversie van de nieuwe Omgevingsverordening.

13 februari 2020

Bij het aanpassen van de Omgevingsverordening ten behoeve van de inwerkingtreding van de Omgevingswet is in principe geen sprake van beleidswijzingen, maar gaat het voornamelijk om technische aanpassingen van de tekst. Toch constateren wij dat er in een aantal artikelen wel sprake lijkt te zijn van inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de huidige Omgevingsverordening. Zo ontbreekt in het artikel waarmee de provincie toestemming kan geven voor het afschot van dieren ten behoeve van schadebestrijding de voorwaarde dat eerst ingezet moet worden op preventieve maatregelen. Ook merken wij op dat voorwaarden die gesteld worden aan natuurcompensatie in de nieuwe tekst niet meer duidelijk terugkomen.

Lees hier de reactie op het ambtelijk concept van de nieuwe Zuid-Hollandse Omgevingsverordening

Voor meer informatie neem je contact op met:

Profiel Nienke Schuil

Nienke Schuil

Regisseur ruimtelijke ontwikkeling, landschap en natuur