NMZH oordeelt positief over ontwikkeling windpark Brielse Maasdijk

NMZH oordeelt positief over ontwikkeling windpark Brielse Maasdijk

Het windpark Brielse Maasdijk in de gemeente Nissewaard, grenzend aan het Rotterdams havengebied, is één van de locaties die is voortgekomen uit het “Convenant realisatie windenergie Rotterdamse regio“, waaraan de NMZH sinds 2012 deelneemt. De NMZH heeft advies gegeven aan het college van B&W van de gemeente Nissewaard, over het plan van HVC Landwind en energiecoöperatie Voorne-Putten Energie voor 5 windturbines (totaalvermogen ca. 30 MW) aan de Brielse Maasdijk.

9 februari 2023

De NMZH is positief over de locatie grenzend aan waterinfrastructuur en havengebied. Er is geen grote invloed op nabij gelegen natuurgebieden, wel wordt op een goede manier gekeken naar lokale natuurwaarden (vogels/buizerd; vleermuizen; bomen). De NMZH adviseert een bredere aanpak van natuurinvesteringen, uit het op te richten omgevingsfonds. Vervanging van bomen kan ook plaatsvinden door het natuurvriendelijk inrichten (o.a. bloemen, kruiden) van dijken en oevers.
Alhoewel de bouw van het windpark niet veel bijdraagt aan de depositie van stikstof in de nabijgelegen N2000-gebieden, adviseert de NMZH de inzet van elektrische bouwmachines. Een ontwikkeling die al in de gehele bouwsector gaande is. De NMZH oordeelt positief over de participatie van omwonenden via de inzet van Voorne-Putten Energie en via de inzet van een omgevingsadviesraad bij de projectontwikkeling. En tevens de opzet van de inspraakprocedure, en de inzet van o.a. een geluidsmeet(evaluatie)programma in de gebruiksfase.

Lees de correspondentie hier.

Foto door Magda Ehlers

Wil je meer over dit onderwerp weten? Neem dan contact op met:

Profiel Madeleine Braakman

Madeleine Braakman

Regisseur Klimaat en Energie