NMZH en Stichting Groene Hart presenteren de startnotitie ‘meer regie op de toekomstige ontwikkelingen Groene Hart’.

5 september 2023

NMZH en Stichting Groene Hart presenteren de startnotitie ‘meer regie op de toekomstige ontwikkelingen Groene Hart’.

Het is zover! Wij presenteren als Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland samen met de Stichting Groene Hart de startnotitie ‘Meer regie op de toekomstige ontwikkelingen Groene Hart’. Samen met alle betrokken overheden, meer maatschappelijke borging van de gemaakte afspraken in o.a. het bestuursakkoord NOVI Groene Hard. Zodat uiteindelijk meer regie genomen gaat worden over wat wel en wat niet kan en mag in het Groene Hart. Visies en intenties van de overheid zijn voor ons niet voldoende. In het verleden is gebleken dat deze boterzacht zijn en geen bindend kader vormen waaraan iedereen zich houdt. Dat moet met het oog op de toekomst van het Groene Hart richting 2050 echt anders.

Daarom ons initiatief, om met andere maatschappelijke organisaties, deze oproep te doen. Daarbij willen wij ook kernwaarden van het Groene Hart, die wij hebben beschreven in onze startnotitie, vastleggen in wat wij noemen een ‘Groene Hart Pact’.

Dat pact willen wij sluiten met de drie provincies, met de vijf waterschappen, met alle gemeenten in het Groene Hart en de drie betrokken ministeries. Als het pact vervolgens overgenomen wordt in wet- en regelgeving krijgt dan is dat voor iedereen het houvast de komende jaren waaraan iedereen zich moet houden. Dat moet ook toetsbaar zijn door de rechter.

Zo willen wij voorkomen dat gelegenheidsargumenten steeds weer worden gebruikt om in het Groene Hart dingen te doen die niet stroken met de kernwaarden van het Groene Hart of besluiten niet worden genomen die de kwaliteit van het Groene Hart moeten verbeteren.

Ook staat het Groene Hart Event voor de deur. Op 7 september a.s. staat het te gebeuren in Kamerik bij de Boerinn. Daar worden visies gedeeld. Ook de gezamenlijke overheden komen met een ‘Ontwikkelingsperspectief Groene Hart 2050’. In één van debat Arena’s zullen wij ons initiatief inbrengen, uitleggen en verdedigen. Het Groene Hart Event is voor iedereen toegankelijk (aanmelden vooraf is nodig). Klik voor het programma hier. 

Reacties en input zijn welkom via info@groenehart.info

Lees de startnotitie hier