NMZH dient zienswijze populatiebeheer ganzen in.

NMZH dient zienswijze populatiebeheer ganzen in.

Op 23 december 2022 hebben we samen met de Natuur- en Vogelwacht Biesbosch een zienswijze ingediend omtrent het beheren van de ganzenpopulatie. Hierin stellen we onder anderen dat het ontwerpbesluit dat de omgevingsdienst Haaglanden heef genomen in strijd is met het Ganzenbeleidskader Zuid-Holland. Ook ontbreekt in het ontwerpbesluit de relatie met de schade die de ganzen aan zouden richten. Hierin vinden we de onderbouwing tekort schieten. Lees onze hele zienswijze voor de volledige beargumentering.

23 december 2022

Profiel Nienke Schuil

Nienke Schuil

Regisseur ruimtelijke ontwikkeling, landschap en natuur