Natuurinclusief Zuid-Holland krijgt steeds meer vorm

Natuurinclusief Zuid-Holland krijgt steeds meer vorm

Nederland en provincie Zuid-Holland staan voor grote ruimtelijke en maatschappelijke opgaven. Een goede kwaliteit van de natuur helpt bij de realisatie hiervan. Andersom bieden deze grote transities de mogelijkheid om de natuur te verbeteren. Want een goede natuurkwaliteit is niet alleen van groot belang voor mens, plant en dier maar ook een gezonde economie en brede welvaart in Zuid-Holland.

14 november 2022

Hoe mooi zou het zijn als Zuid-Holland op alle vlakken natuurinclusief zou zijn! De provincie Zuid-Holland heeft in het kader hiervan een eerste Verkenning Natuurinclusief gedaan die in een uitgave is gepresenteerd tijdens de Eventweek Natuurinclusief (7 t/m 10 november 2022). In deze verkenning komt naar voren wat de provincie verstaat onder ‘natuurinclusief’ en het beschrijft de noodzaak en aanleiding om opnieuw onze verhouding tot de natuur te bepalen. Om de biodiversiteit weer op orde te brengen moeten we naar de basis: een gezond systeem van water, bodem en landschap.
Deze verkenning is geen beleid van de provincie, maar het biedt frisse ideeën en beelden voor een natuurinclusief Zuid-Holland. Het bundelt de resultaten van een half jaar ontwerpend onderzoek. De verhouding tussen mensen en natuur zijn verkend in drie perspectieven met als belangrijkste oproep dat overal in ieder geval een basiskwaliteit van de natuur moet zijn. Dat klinkt makkelijk, maar op veel plekken is zelfs de basis – de condities om onze algemene soorten in stand te houden – nog niet op orde

Tijdens de week Natuurinclusief hebben er diverse deelsessies plaatsgevonden, zodat er met diverse belanghebbenden dieper ingegaan kon worden op het thema ‘natuurinclusief’ in relatie tot diverse domeinen, zoals Water, Landbouw, Wonen, Energie, Gezondheid en Transport. De NMZH was aanwezig bij een aantal van deze sessies en zal samen met de provincie en IVN verder toewerken naar de contouragenda Natuurinclusief.

Bij vragen neem contact op met:

Profiel Nienke Schuil

Nienke Schuil

Regisseur ruimtelijke ontwikkeling, landschap en natuur