Natuur, zee en stad: wordt Hollandse Duinen een nationaal park?

Natuur, zee en stad: wordt Hollandse Duinen een nationaal park?

Op 9 december 2020 heeft Hollandse Duinen de officiële status van nationaal park aangevraagd bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Hollandse Duinen maakt zich sterk voor een stevige kustverdediging, een hoge kwaliteit drinkwater, economische bedrijvigheid, biodiversiteit én recreatie. Als medeondertekenaar van de aanvraag hoopt de NMZH op groen licht van de minister.

9 december 2020

Hollandse Duinen is er klaar voor: de officiële status van nationaal park. Op 9 december 2020 is de aanvraag ingediend bij het ministerie van LNV. Hollandse Duinen kiest als één van de eersten in Nederland voor een toekomst als ‘nationaal park nieuwe stijl’. Een gebied dat begint in zee en loopt tot de laatste landinwaarts gelegen strandwal, met waardevolle natuur, bijzondere landschappen, cultuurhistorie, dorpen, steden en economische bedrijvigheid.

Lees het persbericht en bekijk de korte film

 

Uniek natuurgebied
Hollandse Duinen is een uniek gebied, met 47 kilometer strand en veertien gemeenten. Het kent een rijke historie, maar herbergt ook vijf procent van de jonge duinen van Europa. De oppervlakte bedraagt zo’n 450 km², waarvan zestig aan Natura 2000-gebieden: Meijendel, Solleveld & Kapittelduinen, Westduinpark & Wapendal, Berkheide, Coepelduynen, boswachterij Noordwijk en De Blink. (Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden.) Hollandse Duinen won de publieksprijs voor mooiste natuurgebied van 2016.

Groene buffers
Een rijke biodiversiteit, dat is één van de hoofddoelen van Nationaal Park Hollandse Duinen. Anno 2020 leven er zo’n zevenduizend verschillende soorten planten, vogels, zoogdieren, dagvlinders en libellen. Maar deze zijn niet vrij van bedreiging. Het park is kwetsbaar voor ontwikkelingen op het gebied van klimaat, milieu en bevolkingsgroei. Hollandse Duinen wil groene buffers creëren rond deze kwetsbare Natura 2000-gebieden, onder meer om stikstof af te vangen. Daarnaast is de ambitie om robuuste ecologische verbindingen tussen de verschillende natuurgebieden te realiseren.

NMZH ondersteunt de aanvraag
Hollandse Duinen is een samenwerking van Dunea, Staatsbosbeheer en de provincie Zuid-Holland, ondersteund door ruim vijftig partners, waaronder de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH). Nienke Schuil, regisseur ruimtelijke ontwikkeling, landschap en natuur bij de NMZH: “Juist in het dichtbevolkte Zuid-Holland, met een hoge uitstoot van stikstof, is het belangrijk om de natuur te versterken. Daarbij, Hollandse Duinen is één van de mooiste en meest diverse gebieden van onze provincie. Een combinatie van duinen, landerijen, bollenvelden, veenweiden en dorpen. Hoe Hollands wil je het hebben? Wij hebben de aanvraag dan ook van harte ondertekend en hopen dat we samen de Zuid-Hollandse natuur kunnen versterken, met voldoende ruimte voor recreatie. Laten we bewijzen dat mens en natuur heel goed samen kunnen.”

 

Voor meer informatie neem je contact op met:

Profiel Nienke Schuil

Nienke Schuil

Regisseur ruimtelijke ontwikkeling, landschap en natuur