Natuur en milieuorganisaties pleiten voor uitstel van besluitvorming luchtruimherziening

1 maart 2021

De NMZH heeft samen met andere Natuur en milieuorganisaties officieel een zienswijze ingediend tegen het voorliggende ontwerp voorkeursbesluit luchtruimherziening. Ze maken bezwaar en stellen in hun zienswijze alternatieven voor. Het huidige luchtvaartbeleid biedt burgers en het milieu & klimaat onvoldoende bescherming. De voorstellen voor hinderbeperking zijn ontoereikend en het ontwerp van de luchtruimherindeling zal de overlast op een onacceptabele manier concentreren en verergeren.

Eerst voldoen aan voorwaarden
De organisaties pleiten daarom voor uitstel van besluitvorming waarbij eerst voldaan moet worden aan essentiële uitgangspunten voor leefbaarheid, gezondheid, zorgvuldig bestuur, herstel van vertrouwen, democratische en wetenschappelijke toetsing en bescherming van de burger (artikel 21 van de Grondwet). Het doel is om te komen tot een luchtvaart die past bij de maatschappelijke wenselijkheid van Nederland.

Voor Zuid-Holland is de luchtruimherindeling niet alleen van belang voor Rotterdam The Hague Airport, maar ook voor de aanvliegroutes van Schiphol die van invloed kunnen zijn op andere ruimtelijke- en natuurdoelstellingen, zoals bijvoorbeeld de woningbouwopgave.

Deelnemende organisaties
De zienswijze is onderschreven door de volgende organisaties: Natuur en Milieufederaties Noord-Holland en Zuid-Holland, Milieudefensie, Greenpeace en de ORS Bewoners.

Meer informatie? Neem contact op met

Profiel Nienke Schuil

Nienke Schuil

Regisseur ruimtelijke ontwikkeling, landschap en natuur