Natuur en Milieu Federatie Zuid-Holland steunt alternatief plan Pasgeld West.

Natuur en Milieu Federatie Zuid-Holland steunt alternatief plan Pasgeld West.

Ook Natuur en Milieu Federatie Zuid-Holland steunt het alternatieve ingebrachte bestemmingsplan Pasgeld West. Tijdens de komende Rijswijkse raadsvergadering van 21 september staat de herbestemming van Pasgeld West op de agenda. Waar eerder circa 500 woningen gepland stonden komen er nu 1000 woningen een groot deel hiervan zijn flats van tenminste 10 verdiepingen.

28 september 2023

Veel Inwoners van Rijswijk en ook diverse politieke partijen hebben zorgen geuit of het nog wel leefbaar blijft met zoveel nieuwe huizen. Grote onvoorziene negatieve gevolgen worden met gemak van tafel geveegd of er wordt een bureau ingehuurd die uiteraard het tegendeel bewijst .. Verkeersproblemen in de nieuwe wijk Parkrijk in Rijswijk Buiten, de ontsluiting van de Binckhorst en de discussie over de Van Rijnweg is maar een voorbeeld van hoe er zelfs met vastgestelde besluiten wordt omgegaan. Is er nog een groen uitloop gebied voor alle bestaande en tienduizenden nieuwe bewoners?

Natuurlijk Delfland / KNNV, Werkgroep Pasgeld Natuurlijk, Stichting Pasgeld Natuurlijk en nu dus ook met de Natuur en Milieu Federatie Zuid-Holland, dienden een alternatief voorstel betreffende Ontwerpbestemmingsplan Pasgeld-West in. Alle politieke partijen die de Rijswijkse burgers vertegenwoordigen hebben dit voorstel ontvangen. Voorafgaand aan het alternatieve voorstel zijn vele zienswijzen ingediend die niet of nauwelijks zijn beantwoord. Ook wordt nagelaten te informeren dat zienswijzen überhaupt beantwoord zijn.

Dit voorstel die natuur- en belangenorganisaties aan de gemeente doen: ‘er kan wel gebouwd worden, maar in tegenstelling tot het nu voorliggende bestemmingsplan; de onomkeerbare schade aan milieu en de torenhoge nu niet voorziene kosten zullen beperkt blijven’.

Lees de brief hier

 

Profiel Nienke Schuil

Nienke Schuil

Regisseur ruimtelijke ontwikkeling, landschap en natuur