Natuur en milieuorganisaties maken met 16.000 mensen bezwaar tegen groei luchtvaart

Natuur en milieuorganisaties maken met 16.000 mensen bezwaar tegen groei luchtvaart

Natuur & Milieu heeft op donderdag 9 juli samen met duizenden burgers officieel bezwaar gemaakt tegen de Ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050.

13 juli 2020

Het kabinet verzuimt om de overlast en klimaatimpact van de luchtvaartsector voldoende te begrenzen. Sterker nog, elk jaar mogen er duizenden extra vluchten bijkomen. De betrokkenen roepen minister Van Nieuwenhuizen op om haar plannen grondig te herzien en met concrete voorstellen te komen om klimaatschade, geluidsoverlast en luchtverontreiniging aan te pakken. Het bezwaar is opgesteld in samenwerking met Greenpeace, Natuur en Milieufederatie Noord-Holland en Milieudefensie. Ook natuurorganisaties zoals Natuurmonumenten, Waddenvereniging en Vogelbescherming sloten zich aan bij de oproep.

‘Het kabinet heeft jaren gebroed op een plan dat moest laten zien hoe de luchtvaart zich de komende dertig jaar kan ontwikkelen in balans met veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Deze balans is in de plannen alsnog ver te zoeken. Klimaat, natuur en welzijn komen op de laatste plaats en het blijft vaak bij loze woorden. Mensen accepteren dit niet langer en sturen de minister en masse terug naar de tekentafel’, aldus Marjolein Demmers, directeur Natuur & Milieu.

Zienswijze

De organisaties hebben een Zienswijze geschreven waarin ze bezwaar maken en alternatieve voorstellen doen. Er moeten strenge geluidsnormen gesteld en gehandhaafd worden, de sector moet zich houden aan de klimaatdoelstellingen uit het Parijsakkoord en de sector moet, net als andere sectoren, belasting gaan betalen. Ook moeten alle vliegvelden een natuurvergunning aanvragen en gaat vliegveld Lelystad niet open. Het is daarbij onvermijdelijk dat het aantal vluchten structureel afneemt in plaats van toeneemt. Dat is ook goed mogelijk, door bijvoorbeeld een groot aantal vluchten te vervangen door de trein. Meer dan een derde van alle vluchten is onder de 1.000 kilometer, en dus zijn dit soort duurzame alternatieven binnen handbereik.

Deelnemende organisaties

De zienswijze is onderschreven door de volgende organisaties: Natuur & Milieu, Greenpeace, de Natuur en Milieufederaties , Milieudefensie, Natuurmonumenten, Vogelbescherming, Schiphol Watch, Jonge Klimaatbeweging en Waddenvereniging en Grootouders voor het Klimaat. De gezamenlijke achterban van deze organisaties representeert meer dan een miljoen Nederlanders die allen op hun eigen manier geraakt worden door de beleidsplannen voor de luchtvaart.

NMZH ondersteunt

Ook de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland ondersteunt de landelijke zienswijze van de Natuur en Milieufederaties met de hoop dat de luchtvaartsector zijn verantwoordelijkheid neemt in de klimaatdoelen die ons is opgelegd. Zo zetten wij ons, via verschillende kanalen in voor het behalen van de gestelde klimaatdoelen, de reductie van de uitstoot van CO2 en stikstof en het voorkomen van verlies aan biodiversiteit in de provincie.

Meer informatie?

Profiel Nienke Schuil

Nienke Schuil

Regisseur ruimtelijke ontwikkeling, landschap en natuur