Masterclass natuurinclusieve energietransitie bij Eneco

7 maart 2024

Masterclass natuurinclusieve energietransitie bij Eneco

De NMZH zet zich in voor een energietransitie die niet alleen snel en participatief is, maar die ook natuurinclusief gebeurt. Biodiversiteitsverlies is minder zichtbaar dan klimaatverandering, maar is een nijpender probleem dan klimaatverandering. Maar liefst 85% van de Nederlandse biodiversiteit is verdwenen. Om dat te herstellen moet er veel gebeuren. In ieder nieuw project dat je start, zou je biodiversiteit moeten toevoegen om de dalende curve weer enigszins omhoog te krijgen. Het is een bewustzijn dat zeker nog niet overal is ingedaald, maar wel bij Eneco. Sinds kort geldt bij Eneco het principe dat in ieder project biodiversiteit moet worden toegevoegd. Om concreet te kunnen berekenen hoe groot de toename van biodiversiteit in een project is vergeleken met de beginsituatie, wordt er gebruik gemaakt van de biodiversity matrix.

Omdat het voor de ontwikkelaars van Eneco nog relatief nieuwe materie is, was de NMZH uitgenodigd om een masterclass natuurinclusieve energietransitie te verzorgen. Naast het volgen van een presentatie van zowel de NMZH als van ecoloog Luc Hoogenstein van Eneco, gingen de ontwikkelaars zelf aan de slag. Ze bogen zich over een opdracht omtrent het in kaart brengen van ecosystemen, soorten en het concreet toevoegen van biodiversiteit in een project.

Heb je zelf ook interesse in een masterclass over een natuurinclusieve energietransitie, neem dan contact met ons op!

Vragen? Neem contact op met:

Profiel Madeleine Braakman

Madeleine Braakman

Regisseur Klimaat en Energie