Maak natuurinclusief bouwen de standaard in Zuid-Holland

3 september 2019

Maak natuurinclusief bouwen de standaard in Zuid-Holland

Wij roepen woningcorporaties, projectontwikkelaars, architectenbureaus en gemeenten op om bouwprojecten natuurinclusief te maken. Bij natuurinclusief bouwen worden er in en om gebouwen maatregelen genomen waar lokale natuurwaarden van profiteren. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om ingebouwde nestgelegenheid voor gierzwaluwen, huismussen of vleermuizen. Door dit soort maatregelen standaard in het ontwerp van gebouwen op te nemen profiteert de natuur en wordt de leefomgeving voor mensen aantrekkelijker en interessanter.

Kansen voor natuur

Een relatief groot deel van Zuid-Holland bestaat uit bebouwd gebied. Naast de natuurgebieden en het agrarisch gebied is ook deze bebouwde omgeving van belang voor biodiversiteit. Sommige soorten zoals de gierzwaluw zijn voor hun nesten zelfs volledig afhankelijk van gebouwen. Gebouwen worden echter steeds beter afgewerkt en geïsoleerd waardoor de aanwezigheid van rust- en nestplaatsen niet meer vanzelfsprekend is. Maar door hier bewust rekening met te houden bij (ver)bouw kunnen veel kansen gecreëerd worden voor natuur in de bebouwde omgeving. En kunnen bewoners genieten van natuur direct bij hun huis.

Inspiratie

Wij hebben een publicatie opgesteld waarin wordt uitgelegd wat natuurinclusief bouwen precies is, voor welke soorten die in Zuid-Holland voorkomen dit voordelen op kan leveren en op welke manier verschillende partijen maatregelen kunnen nemen om natuurinclusief bouwen verder te brengen. Ook worden in de publicatie voorbeelden gegeven van bouwprojecten die natuurinclusief zijn en van gemeenten die natuurinclusief bouwen al hebben opgenomen in hun beleid. Wij hopen met de publicatie woningcorporaties, projectontwikkelaars, architecten en gemeenten te inspireren om samen aan de slag te gaan met natuurinclusief bouwen en dit zo de standaard werkwijze te maken in Zuid-Holland.

20190823 Aan de slag met natuurinclusief bouwen

Voor meer informatie neem je contact op met:

Profiel Louise Bokhoven

Louise Bokhoven

Regisseur Duurzame landbouw en Voedseltransitie