Loket Energie & Natuur helpt je op weg

16 maart 2023

Loket Energie & Natuur helpt je op weg

 

Het Loket Energie & Natuur van de Natuur en Milieufederaties, dé kennisplek en ideeënmotor voor biodiversiteit in zonne- en windparken op land, is vanaf nu geopend. Lokale overheden, energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties kunnen bij het Loket terecht voor kennis, ervaring en ideeën over de natuurinclusieve energietransitie.

Bezoek het Loket

Duurzame samenleving

Hoe kan het toch dat de energietransitie en natuurbelangen zo vaak met elkaar overhoop liggen, terwijl ze allebei onmisbaar zijn om tot een duurzame samenleving te komen?  En nu er zoveel gesproken wordt over een ‘natuurinclusieve energietransitie’, waarom komt er dan in de praktijk nog zo weinig van terecht? Het zijn vragen die de Natuur en Milieufederaties dagelijks bezighouden, want naast het klimaat verkeert óók de biodiversiteit in een crisis.  

Twee vliegen in één klap

Daarom werken we sinds een aantal jaren in alle provincies aan een cultuuromslag waarmee we twee vliegen in één klap slaan: wind- en zonneparken die juist bijdragen aan herstel van de natuur. Het kan, het is nodig en we zien dat de interesse in dit thema rap toeneemt. Maar we zien ook dat allerlei kansen niet benut worden, omdat bij veel partijen de kennis nog ontoereikend is. Hoog tijd voor een doorbraak dus.  

Hulpvragen en onderzoek

Tot eind 2023 behandelen we met het Loket Energie & Natuur 40 hulpvragen van lokale overheden, energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties. Ook doen we de komende tijd onderzoek naar een aantal actuele vraagstukken, waarmee we handen en voeten kunnen geven aan het natuurinclusieve gedachtegoed. Welke financieringsvormen zijn bijvoorbeeld denkbaar en hoe kunnen we bestaande zonneparken groener maken? Een mooie onderzoeksagenda, waarmee we het gesprek aangaan met kennisdragers en sleutelpartijen. 

In de etalage

Tot slot richten we het Loket in als kennisplek, waar men terecht kan voor goede voorbeelden en handige informatiebronnen. Nederland kent al diverse (deels) natuurinclusieve projecten en kansrijke concepten, daar kunnen we ons voordeel mee doen. De voorbeelden zijn te vinden in de etalage van het loket. 

Hiervoor kun je terecht bij het Loket

Dus: ben je benieuwd naar wat je vanuit jouw rol kunt bijdragen? Op zoek naar de laatste inzichten of naar handelingsperspectief? Loop je tegen een uitdaging aan? Of wil je graag meedenken over nieuwe samenwerkingsverbanden of input leveren voor onze onderzoeksagenda?

Neem dan snel een kijkje op Loket Energie & Natuur. 

Profiel Nienke Schuil

Nienke Schuil

Regisseur ruimtelijke ontwikkeling, landschap en natuur