Kom naar de inspiratiedag natuurlijke klimaatbuffers

Kom naar de inspiratiedag natuurlijke klimaatbuffers

We lezen erover en ervaren het zelf aan den lijve. Klimaatverandering bedreigt onze veilige en mooie leefomgeving. Het gaat daarbij zowel om toenemende wateroverlast en watertekorten, als om hittestress in steden. De coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers (CNK) heeft zes mooie concepten bedacht waarbij ons land op een natuurlijke manier veilig, leefbaar en aantrekkelijk kan blijven. Wil je hier meer over weten en wil je met eigen oren de ervaringen met de effecten van klimaatverandering van noordpoolreiziger en klimaatjournalist Bernice Notenboom horen? Kom dan naar de inspiratiedag natuurlijke klimaatbuffers op 16 januari 2020 in Utrecht.

13 december 2019

Natuur als oplossing

De coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers, een samenwerking tussen bijna alle grote Nederlandse natuurorganisaties, wil graag de aandacht vestigen op het gebruik van natuurlijk klimaatbuffers als alternatieve oplossing voor de gevolgen van de klimaatverandering. De CNK heeft zes mooie concepten bedacht waarbij ons land op een natuurlijke manier veiliger, leefbaar en aantrekkelijk kan blijven. Waarbij de natuur meewerkt en het watersysteem robuuster wordt. Waarbij investeringen meer zekerheid geven op de lange termijn. Water vasthouden, water als koeler, natuur als CO2 opslag, natuur als buffer, natuur als alternatieve dijk. Dit is echt een aantrekkelijk perspectief.

Ambassadeurs gezocht

Behalve dat er tijdens de inspiratiedag veel interessante informatie wordt gedeeld over natuurlijke klimaatbuffers, kun je hier ook meer horen over hoe je zelf een bijdrage kunt leveren aan het onder de aandacht brengen bij beleidsmakers van dit concept. De CNK is namelijk op zoek naar provinciale ambassadeurs voor de natuurlijke klimaatbuffers. Het gaat om mensen die op vrijwillige basis hun expertise op het gebied van water, natuur en lobby willen inzetten. En de natuurlijke klimaatbuffers promoten aan de gesprekstafels waar de klimaatdialogen worden gevoerd. Deze promotie richt zich allereerst op de overheden die besluiten nemen over ons toekomstige watersysteem, zoals gemeenten, waterschappen en provincies. Het gaat vooral om het landelijke gebied, maar ook in de stad hebben we veel aan natuurlijke oplossingen. Tijdens de inspiratiedag hoor je meer over wat het ambassadeurschap inhoudt. Maar ook als je niet zeker weet of je wel ambassadeur wilt worden ben je van harte welkom op de inspiratiedag!

20191211 Uitnodiging inspiratiedag
Aanmelden voor de inspiratiedag

Voor meer informatie neem je contact op met:

Profiel Nienke Schuil

Nienke Schuil

Regisseur ruimtelijke ontwikkeling, landschap en natuur