Informatiebijeenkomst groene gezonde klimaatbestendige bedrijventerreinen

Informatiebijeenkomst: Groene Gezonde Klimaatbestendige Bedrijventerreinen

De ruim 3.000 bedrijventerreinen in Nederland zijn essentieel voor de werkgelegenheid. Velen zijn echter niet toekomstbestendig. Het zijn grijze, versteende gebieden met weinig groen en water. Dat kan een stuk duurzamer, gezonder en aantrekkelijker. Om dit aan te pakken, organiseert IVN samen met onder andere de Natuur en Milieufederaties, een informatiebijeenkomst voor gemeenten en bedrijven op 17 mei.  

21 april 2021

Bedrijventerreinen beslaan op dit moment in Zuid-Holland zo’n 2,5% van het totale ruimte in de provincie. Op deze bedrijventerreinen zijn 26.000 bedrijven gevestigd, deze bedrijven samen zorgen voor bijna 1/3 van de totale Zuid-Hollandse werkgelegenheid. Daarmee vormen bedrijventerreinen een belangrijke voorwaarde voor de Zuid-Hollandse economie. Deze bedrijventerreinen zijn erg versteend, slechts 1% van de bedrijventerreinen bestaat uit “groen en blauw”, met alle negatieve gevolgen van dien zoals hittestress, problemen met waterberging en kwaliteit leefomgeving.

Werklandschappen van de toekomst
Een brede coalitie van partijen bestaande uit ministeries, provincies, onderwijsinstellingen en ondernemers bereidt een aanvraag voor bij het Nationaal Groeifonds voor een programma om bedrijventerreinen te vergroenen met de titel ‘Werklandschappen van de toekomst: groene, gezonde en klimaatbestendige bedrijventerreinen’. De Natuur en Milieufederaties zijn hier ook bij aangesloten.

Boost aan de groene sector
Het programma zal bijdragen aan biodiversiteit, klimaatadaptatie, gezonde leefomgeving en vestigingsklimaat en er wordt een boost gegeven aan innovatie van de groene sector.

Bedrijven en gemeenten gezocht
Tijdens de digitale bijeenkomst op maandag 17 mei van 10.00 -11.15 uur wordt toegelicht wat het programma inhoudt en hoe gemeenten en bedrijven kunnen aansluiten. We zoeken minimaal 10 combinaties van bedrijventerreinen en gemeenten die mee willen doen. Door deel te nemen maak je gebruik van de kennis, het netwerk en een financiële bijdrage van een nationaal programma, waarmee met een innovatieve en integrale vergroeningsaanpak het bedrijventerrein wordt omgevormd tot werklandschap van de toekomst.

Inschrijven voor de bijeenkomst

Meer informatie? Neem contact op met

Profiel Nienke Schuil

Nienke Schuil

Regisseur ruimtelijke ontwikkeling, landschap en natuur