Grote zorgen over bescherming bever

Grote zorgen over bescherming bever

De NMZH is verontrust over de beschikking die op 8 maart 2021 is afgegeven in Zuid-Holland voor het verstoren en vangen van bevers en het vernielen en beschadigen van beverburchten en holen.

10 maart 2021

Het is niet duidelijk waarom deze verregaande ontheffing is toegestaan en of vanuit de aanvrager reeds andere alternatieven zijn ingezet.
De NMZH wil precies weten wat er speelt en neemt hiervoor contact op met PZH, ODH en Waterschap Rivierenland. Indien nodig overwegen we juridische stappen om tot een schorsing van deze ontheffing te komen.

Bevers zijn nog steeds zeldzaam en waren zelfs lange tijd uitgestorven in Nederland. In 1988 is de bever geherintroduceerd, nu breidt hij zich in Zuid-Holland vanuit de Biesbosch steeds verder uit. In gebieden grenzend aan het Haringvliet, het Hollands Diep en de Oude Maas, wordt de bever meer en meer gezien. Onze waterrijke provincie, met haar natuurlijke oevers en oeverbossen levert de natuurlijke omgeving voor de bever om zich in Zuid-Holland verder te vestigen.

Het ‘succes’ van het grootste knaagdier van Europa nu teniet doen door een dergelijke ontheffing te verlenen, druist in tegen alle principes van faunabescherming.

Lees hier de ontheffing uit de Staatscourant

Tags:

Voor meer informatie neem je contact op met:

Profiel Nienke Schuil

Nienke Schuil

Regisseur ruimtelijke ontwikkeling, landschap en natuur