Gezondheidseffecten van windturbines onderzocht

Gezondheidseffecten van windturbines onderzocht

Nederland gaat steeds meer over op duurzame energie. Om die op te wekken maken we onder andere gebruik van windturbines, en daar zullen er de komende jaren waarschijnlijk meer van in het landschap verschijnen. Goed dus om de vraag te stellen of die windturbines effect hebben op onze gezondheid.

28 april 2021

In opdracht van de Zwitserse overheid heeft het RIVM een literatuuronderzoek gedaan naar de effecten van geluid van windturbines op de gezondheid op basis van wetenschappelijke artikelen die tussen 2017 en 2020 hierover gepubliceerd zijn. Uit deze studie blijkt dat er inderdaad hinder kan optreden als het aantal decibel door windturbines te groot is. Het zogenaamde ‘laagfrequent geluid’ (lage tonen) kan echter gelijk worden gesteld aan ‘gewoon’ geluid, en zorgt niet voor extra overlast.

Opvallend is dat de literatuur laat zien dat omwonenden minder hinder hebben van windturbines als ze betrokken worden in de plaatsing ervan. Door mee te denken over de plaatsing, kosten, baten, en het planningsproces, ondervinden omwonenden minder hinder, waarmee het belang wordt onderstreept om omwonenden serieus te nemen en goed te betrekken. Ook persoonlijke geluidgevoeligheid, de houding ten opzichte van windturbines, visuele aspecten en economisch voordeel zijn factoren die hinder mede kunnen beïnvloeden.

Er is geen overtuigend verband aangetoond tussen het geluid van windturbines en andere gezondheidseffecten, zoals slaapverstoring, slapeloosheid, hart- en vaatziekten, en mentale effecten. Er wordt momenteel nog verder onderzoek hiernaar gedaan.

Voor het gehele rapport, zie: Nederlandse versie literatuurstudie gezondheidseffecten windturbines | RIVM

Meer informatie? Neem contact op met

Profiel Madeleine Braakman

Madeleine Braakman

Regisseur Klimaat en Energie