Geitenhouder in overtreding krijgt ten onrechte steun van gemeente Krimpenerwaard

28 mei 2019

Geitenhouder in overtreding krijgt ten onrechte steun van gemeente Krimpenerwaard

Al lange tijd heeft een geitenhouder in Stolwijk, gemeente Krimpenerwaard de bedenkelijke werkwijze om eerst uitbreidingen van het bedrijf uit te voeren en zich vervolgens achteraf pas over de benodigde vergunningen te gaan buigen. Naast een hele lijst aan overtredingen op het gebied van ruimtelijk ordening constateerde de Omgevingsdienst in 2017 dat er op het bedrijf meer dan 2.500 geiten aanwezig waren terwijl dit er volgens de regels slechts ruim 800 mochten zijn.

Last onder dwangsom
Naar aanleiding van handhavingsverzoeken vanwege strijdigheid van het bedrijf met het bestemmingplan en het bouwen zonder omgevingsvergunningen, legde de gemeente het bedrijf eind 2018 een last onder dwangsom op. Ook de omgevingsdienst legde het bedrijf een last onder dwangsom op vanwege het houden van fors meer geiten dan was toegestaan. De gemeente heeft in deze last het bedrijf echter concreet uitzicht gegeven op legalisatie van een aantal overtredingen, onder het voorbehoud van medewerking door de provincie.

Geitenstop
De provincie heeft in haar beleid een geitenstop opgenomen. Dit houdt in dat uitbreiding van het aantal geiten niet is toegestaan. Reden hiervoor is, dat uit onderzoek is gebleken dat omwonenden van geitenhouderijen een verhoogd risico hebben op longontsteking. De provincie heeft hier dus terecht het voorzorgsprincipe toegepast. De provincie heeft zowel aan de gemeente als in antwoord op Statenvragen aangegeven geen ontheffing van de geitenstop te zullen verlenen.

Gemeente vraagt toch ontheffing aan
Als het bedrijf geen ontheffing krijgt en aan de regels moet gaan voldoen, dan zal dit leiden tot een faillissement, zo stelt de gemeente. Dat is natuurlijk sneu voor de ondernemer, maar ook een risico van het doen van investeringen zonder dat daarvoor de benodigde vergunningen aanwezig zijn. Toch schaart de gemeente Krimpenerwaard zich achter de ondernemer in plaats van achter de regels en dus het publieke belang en in het bijzonder het belang van de omwonenden. De gemeenteraad heeft onlangs besloten om een ontheffing bij de provincie te gaan aanvragen waarmee het te grote aantal geiten gelegaliseerd zou kunnen worden. Ervanuit gaande dat de provincie haar standpunt vasthoudt, zal deze ontheffing niet verleend worden, maar kan de geitenhouder deze weigering wel juridisch aan gaan vechten en staat hij hierbij tegenover de provincie in plaats van de gemeente.

Slecht signaal
Deze gang van zaken is in dit specifieke geval al erg kwalijk, maar de gemeente geeft met deze werkwijze ook in zijn algemeenheid een signaal af dat overtreders van regels nog altijd op haar steun kunnen rekenen. Dit is niet alleen een weinig bemoedigend signaal naar de samenleving als geheel, maar ook naar agrariërs die zich wel netjes aan de regels houden en investeringen doen in het nakomen van regels. Ook aan hen is de opstelling van de gemeente moeilijk uit te leggen.
De NMZH blijft de ontwikkelingen bij dit bedrijf en de lopende procedures op de voet volgen.

Meer informatie? Neem contact op met

Profiel Louise Bokhoven

Louise Bokhoven

Regisseur Duurzame landbouw en Voedseltransitie