Flyers over circulaire verwerking maaisel en circulaire aanbouw

Flyers over circulaire verwerking maaisel en circulaire aanbouw

Bij het Servicepunt Circulair wordt gewerkt aan een reeks handige flyers om een circulaire economie aan te moedigen. Bekijk hier de flyer Regionale hoogwaardige verwerking van maaisel en de flyer Stappenplan circulaire aanbouw.

13 januari 2022

Flyer: Regionale hoogwaardige verwerking van maaisel
Het wordt tijd voor een nieuwe blik op maaisel: niet afvoeren als afval, maar hergebruiken als grondstof voor nieuwe producten. Provincies, gemeenten, waterschappen en de rijksoverheid maaien talloze bermen, waterwegen, perken en velden. Daarbij komt een enorme hoeveelheid maaisel vrij die circulair verwerkt kan worden, maar hoe doe je dat?

Wat doe je met maaisel?
Maaisel blijft vaak in de bermen liggen. Vanuit de circulaire economie is dat geen gekke gedachte: zo geven we de grondstoffen terug aan de bodem. Het is echter zo dat de Nederlandse bodems flink veel grondstoffen bevatten, mede door het veelvuldige gebruik van bodemverbeteraars.

Er gaan daarom veel stemmen op voor verschraling van de bodems door het meenemen van het maaisel. Dat wordt dan ook meer en meer gedaan. Dit maaisel wordt nu doorgaans afgevoerd en verwerkt door verbranding in bijvoorbeeld biomassa-installaties of het wordt compost. In de flyer vind je handige stappen met tips en verschillende verwerkingsmethodes.

Welke stappen zijn er voor maaisel?

    1. Bepaal het doel van jouw organisatie
    2. Kies eventuele samenwerkingspartners
    3. Kies een verwerkingsmethode
    4. Verbind de eindproducten aan nieuwe gebruikers

Lees het hier in de flyer

 

Flyer: Stappenplan Circulaire Aanbouw
Steeds vaker worden de principes van circulariteit toegepast binnen grote én kleine bouwprojecten. Dat is belangrijk, omdat het gebruik van niet-hernieuwbare grondstoffen op lange termijn onhoudbaar is. Ook bij het realiseren van een aanbouw kun je hier rekening mee houden door (zo veel mogelijk) circulaire bouwmaterialen aan te schaffen en op een verantwoorde manier toe te passen.

Bekijk hier het stappenplan circulaire aanbouw

 

Voor meer informatie neem je contact op met:

Profiel Mellanie Vellekoop

Mellanie Vellekoop

Regisseur Duurzame Landbouw & Voedsel