E-mailservice Overheid.nl gewijzigd: zorg dat je niets mist!

E-mailservice Overheid.nl gewijzigd: zorg dat je niets mist!

De e-mailservice van Overheid.nl is gewijzigd. Sinds juli 2021 ontvang je alleen nog maar bekendmakingen in een straal tot 3 kilometer vanaf je woonadres. Dit heeft grote gevolgen voor lokale natuurbeschermers.

1 september 2021

Begin augustus werd bekend dat abonnementen van de e-mailservice van Overheid.nl met terugwerkende kracht zijn gewijzigd. Het is vanaf juli niet meer mogelijk om eenvoudig alle bekendmakingen voor de hele gemeente te ontvangen.

De nieuwe systematiek van abonnementen is ingewikkeld, onoverzichtelijk en niet gebiedsdekkend.

Draai de wijziging terug
In de nieuwe Omgevingswet is een belangrijke rol weggelegd voor ‘burgerparticipatie’. Maar alleen goed geïnformeerde inwoners kunnen meepraten over ontwikkelingen in hun leefomgeving. Daarom is het zo belangrijk dat inwoners op een eenvoudige manier op de hoogte kunnen raken van plannen en vergunningen in hun gemeente. Ook in het Verdrag van Århus staat dat informatie van de overheid makkelijk vindbaar en toegankelijk moet zijn voor de burger.

Ontvang bekendmakingen

Wil je niets missen, dan is het belangrijk om meerdere gratis ‘abonnementen’ per gemeente te nemen, met verschillende postcodes per cirkel van 3.000 meter. Dat brengt met zich mee dat je voortaan per gemeente niet één, maar meerdere berichten met bekendmakingen ontvangt.

E-MAILSERVICE OVERHEID.NL

Bekendmaking gemist?

Door de aanpassing is het mogelijk dat je bekendmakingen hebt gemist. In de tussentijd kun je het beste de zoekfunctie gebruiken op de site officielebekendmakingen.nl om, voor zover mogelijk, na te gaan wat je hebt gemist.

Heb je een bekendmaking gemist? Is dat het geval, dan kun je je beroepen op verschoonbare termijnoverschrijding.

Voor meer informatie neem je contact op met:

Profiel Mellanie Vellekoop

Mellanie Vellekoop

Regisseur Duurzame Landbouw & Voedsel