Doe mee aan de Groene Peiler enquête: hoe creëren we een gezonde en veilige leefomgeving?

Doe mee aan de Groene Peiler enquête

Een gezonde en veilige leefomgeving is een belangrijk bestuurlijk thema in Zuid-Holland. Daarom staat het thema ‘Gezond en Veilig’ centraal in deze Groene Peiler. Met dit onderzoek wil de NMZH in kaart brengen welke maatregelen zouden bijdragen aan een veilige en gezonde leefomgeving in Zuid-Holland. De uitkomsten van de Groene Peiler worden gedeeld met de provincie Zuid-Holland en gebruikt om het beleid verder te verbeteren. Alle Zuid-Hollanders zijn uitgenodigd om deel te nemen. Invullen kost maar een paar minuten.

22 oktober 2020

Een goede volksgezondheid is niet alleen een gevolg van een gezonde levensstijl en degelijke medische voorzieningen. Maar ook een gezonde en veilige leefomgeving dragen bij aan een vitaal leven. In deze Groene Peiler vraagt de NMZH aan inwoners van onze provincie welke maatregelen volgens hen bijdragen aan een gezonde leefomgeving. Hierbij kun je denken aan meer groen of minder autoverkeer, maar ook aan de hulp van burgers bij bijvoorbeeld het meten van de luchtkwaliteit.

Geef hier je mening via de Groene Peiler

Wat doen we met het stedelijk groen?
Ook worden de deelnemers van de Groene Peiler gevraagd welke veranderingen zij wensen in het openbare groen. Kleine parkjes? Meer speelvelden? Of voedselbossen wellicht? De inwoners mogen het aangeven. Een andere vraag is welke milieuaspecten de grootste negatieve invloed op een gezonde leefomgeving hebben. Te denken valt aan pesticiden of luchtverontreiniging, maar ook onveilig verkeer en geluidsoverlast kunnen negatieve impact hebben.

Burgers uitgenodigd om mee te denken
De Groene Peiler is een unieke gelegenheid voor burgers om hun ideeën te delen met het online panel. De digitale enquête loopt van 16 oktober tot en met 13 november 2020. Alle Zuid-Hollanders zijn uitgenodigd aan de Groene Peiler deel te nemen.

Je kunt eenmalig je mening geven in de Groene Peiler ofwel je aanmelden als deelnemer van het panel en maximaal viermaal per jaar worden uitgenodigd voor een enquête van de NMZH.

Veel dank voor je bijdrage! Via deze website blijf je op de hoogte van de resultaten.

 

Voor meer informatie neem je contact op met:

Profiel Nienke Schuil

Nienke Schuil

Regisseur ruimtelijke ontwikkeling, landschap en natuur