De dilemma’s bij windenergie in Zuid-Holland

31 augustus 2017

De dilemma’s bij windenergie in Zuid-Holland

De meerwaarde van windenergie als duurzame energiebron wordt breed onderschreven, ook in Zuid-Holland. Maar op het moment dat het om concrete (zoek)locaties aankomt, gaat het vaak mis. De acceptatie van windenergie onder de bevolking is flinter dun. Dat dilemma kent ook de provincie Zuid-Holland bij de herziening van de Visie Ruimte en Mobiliteit.

Daar hebben we eerder over geschreven lees hier. Het gaat vaak al mis bij de wijze van communiceren, het vroegtijdig betrekken van inwoners en de manier waarop windprojecten moeten worden ingepast in de leefomgeving. Daarom is de NMZH dit jaar begonnen om in kaart te brengen wat goede afwegingscriteria zijn voor windlocaties en waar windprojecten in Zuid-Holland nog gerealiseerd kunnen worden. Dit moet uiteindelijk tot een windkaart gaan leiden met een stoplicht als indicatie. Rood voor plekken waar het vooral niet moet. Oranje waar kansen liggen voor windprojecten mits goed onderzocht en groen waar mogelijkheden zijn om bij voorkeur windprojecten te ontwikkelen. In oktober willen wij samen met het Zuid-Hollandse natuur en milieunetwerk deze windkaart gaan bespreken en kijken of dit een goede manier is om kwetsbare natuur en landschap te ontzien en toch in Zuid-Holland ook een bijdrage te leveren in de klimaatopgave die ons allemaal raakt.

Daarnaast zijn wij bezig om de verdeling van lusten en lasten en de rol van gemeenten en inwonerscoöperaties daarbij verder te verbeteren. Robbert Hol is aan het onderzoeken welke gemeenten actief zijn met burgerparticipatie en hoe zij staan ten opzichte van het ontwikkelen van windprojecten.

Ook is Elora de Grijs precies op een rij aan het zetten wat we kunnen doen om windenergie beter met natuur in de omgeving te combineren. Op zo’n manier dat windenergie niet op plekken met heel hoge natuurwaarden komt en minder schade aanbrengt aan natuur. En zelfs dat windenergie geld kan opleveren om nieuwe natuur te maken of bestaande natuur beter te onderhouden.

Over Natuurwind hebben we al eerder geschreven (www.natuurwind.nl). Dit concept om natuur en windenergie met lokale zeggenschap te combineren zijn we verder aan het ontwikkelen en uitbouwen. Er zijn nu 4 initiatieven, ook buiten Zuid-Holland, die deze aanpak omarmen. In het najaar komt alles bij elkaar en zullen we u nader informeren en vooral uitnodigen om mee te doen. Als u daarin bent geïnteresseerd, stuurt u een korte email naar info@milieufederatie.nl, dan houden wij u graag op de hoogte. Heeft u zelf nog ideeën om de ontwikkeling van windenergie in Zuid-Holland verder te verbeteren dan horen wij die ook graag.

windenergie