De Natuur en Milieufederaties presenteren circulaire inspiratiegids voor gemeenten

De Natuur en Milieufederaties presenteren circulaire inspiratiegids voor gemeenten

De twaalf Natuur- en Milieufederaties werken gezamenlijk mee aan het versnellen van de transitie naar een circulaire economie. Wij zien in deze transitie een belangrijk rol voor gemeenten. Daarom presenteren wij op ons platform Servicepunt Circulair de inspiratiegids ‘Inspiratie voor gemeenten: op weg naar een circulaire economie’.

11 mei 2021

De hoofdthema’s

In deze inspiratiegids brengen wij advies uit aan gemeenten over welke concrete acties zij wat ons betreft zouden moeten ondernemen in de circulaire economie.  We onderscheiden negen hoofdthema’s:

  1. Ontwikkel een circulaire visie en beleid
  2. Koop circulair in
  3. Maak (woning)bouw circulair
  4. Benut biomassa regionaal
  5. Stimuleer circulair ondernemen in jouw gemeente
  6. Benut afval als grondstof
  7. Activeer je inwoners om circulair te handelen
  8. Monitor de voortgang van de transitie naar een circulaire economie
  9. Werk samen met andere partijen in de regio

Teamwork is belangrijk

Gemeenten die alle negen thema’s proactief oppakken, zijn wat ons betreft de koplopers van Nederland. Het laatste thema is hierin essentieel. Vaak ontbreekt het aan mankracht om projecten of processen te ontwikkelen op alle negen thema’s in elke gemeente. Het is daarom belangrijk om samen te werken en waar mogelijk mee te liften op de successen van buurgemeenten.

Lees meer over de gids en de circulaire economie op het servicepunt circulaire

 

Voor meer informatie neem je contact op met:

Profiel Madeleine Braakman

Madeleine Braakman

Regisseur Klimaat en Energie