Brief naar Vereniging Eigen Huis als reactie op: check geluidsoverlast voordat je koopt

Brief naar Vereniging Eigen Huis als reactie op: check geluidsoverlast voordat je koopt

Op 24 november hebben de Natuur- en Milieufederaties Noord- Holland en Zuid-Holland meegewerkt aan een gezamenlijke brief die de Stichting Omgeving Zonder Vlieghinder, Werkgroep Geluidshinder Kaag en Braassem-Noord, SOS Zaanstreek, het Platform Vlieghinder Kennemerland en Vlieghinder Nieuwkoop hebben verzonden aan de Vereniging Eigen Huis en demissionair minister Ollongren. Hierin spreken wij onze verbazing uit over het feit dat geluidshinder van vliegverkeer als factor voor een gezonde leefomgeving ondergeschikt gemaakt is aan de bouwopgave.

24 november 2021

Het bericht van Vereniging Eigen Huis bespreekt u 6 tips om geluidsoverlast te voorkomen, voordat tot koop van een woning wordt overgegaan, zoals verkeerslawaai, burengeluiden en buitengeluiden. Opmerkelijk is dat hierbij het geluid veroorzaakt door vliegtuigen niet afzonderlijk genoemd is.

Dit vinden wij een omissie.  Immers, het geluid veroorzaakt door vliegverkeer is een heel ander fenomeen dan dat van andere geluidsbronnen.

Op basis van een geactualiseerde dosis-effectrelatie voor luchtvaart zou, volgens de bovenstaande rekenregels, het vliegtuiggeluid moeten worden verrekend met het geluid uit de andere bronnen: wegen, spoor en industrie.

Omdat onder meer gemeenten en bouwwereld en Vereniging Eigen Huis stellen dat daardoor de bouwopgave voor de komende 10 jaar onhaalbaar zou worden, heeft de Tweede Kamer besloten deze aanvullingsregeling op te schorten. Naar onze mening is dit een onbegrijpelijk besluit, omdat een holistische benadering in deze geboden is. Het gaat om het werkelijk algemeen belang en dat is niet alleen de woningbehoefte, maar ook het belang van een gezonde leefomgeving.

De nabijheid van Schiphol, met alle geluidsoverlast die daaruit voortvloeit, heeft een niet te onderschatten negatief effect op de kwaliteit van de woon- en leefomgeving en dus op de volksgezondheid.

Lees hier de volledige brief

 

 

Voor meer informatie neem je contact op met:

Profiel Nienke Schuil

Nienke Schuil

Regisseur ruimtelijke ontwikkeling, landschap en natuur