Brengen milieuregels de traumaheli in de problemen?

30 januari 2019

Brengen milieuregels de traumaheli in de problemen?

Op 29 januari 2019 hielden regionale luchthavens en de organisaties achter de trauma- en politiehelikopter in de Tweede Kamer een pleidooi voor meer ruimte voor de luchtvaart omdat door het bereiken van de milieuplafonds de inzet van het maatschappelijke helikopterverkeer in gevaar zou komen. Diverse media besteedden hier uitvoerig aandacht aan. Maar is het nu werkelijk zo dat de traumahelikopters straks niet altijd meer kunnen vliegen en is het toestaan van groei van de luchtvaart hier een oplossing voor?

Overlast begrenzen

Eén van de luchthavens die pleit voor meer milieuruimte om groei van het maatschappelijke en commerciële vliegverkeer mogelijk te maken is Rotterdam The Hague Airport (RTHA). De omvang van het luchtverkeer op deze luchthaven wordt wettelijk begrensd door de geluidsruimte. Dit kan je vergelijken met een emmer: iedere vlucht zorgt voor een druppel geluid in de emmer en binnen een jaar mag die emmer niet overstromen. De geluidsruimte is bedoeld om omwonenden en leefomgeving te beschermen tegen al te veel overlast van de luchthaven. Op RTHA zijn een trauma- en politiehelikopter gestationeerd en doordat de inzet van deze maatschappelijke vluchten enorm is toegenomen, nemen deze vluchten een steeds groter deel van de beschikbare geluidsruimte in beslag. Lange tijd was dit geen probleem omdat de geluidsruimte ruimschoots voldoende was voor alle vluchten. Door de groei van het maatschappelijke en het commerciële luchtverkeer dreigt de geluidsruimte nu wel begrenzend te gaan werken en doet dus precies waar hij voor bedoeld is: het beschermen van de leefomgeving. Dat betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden aan welke vluchten je de schaarse geluidsruimte wilt bieden: maatschappelijke vluchten, goedkope vakantievluchten, vluchten van zakenlieden met privévliegtuigen etc. De traumahelikopter hoeft dus helemaal niet in de knel te komen. Als we besluiten dat het wel een onsje minder kan met de goedkope vakantievluchten, dan is er ruimte zat voor de traumahelikopter om af en aan te vliegen.

Twee geluidsruimtes?

Nu de inzet van de trauma- en politiehelikopter fors groeit, zit de RTHA met een probleem. Het commerciële vliegverkeer dreigt hierdoor in de knel te komen. RTHA weet dat het zich weinig populair zal maken door zelf het maatschappelijke verkeer in te perken om ruimte voor het commerciële vliegverkeer te creëren, al zou dat financieel gezien voor hen het gunstigst zijn. Dus daarom pleit de luchthaven voor meer geluidsruimte waarmee hun probleem over de schutting wordt gegooid naar omwonenden en de leefomgeving.

Bovendien wil RTHA dat er een aparte geluidsruimte kom voor het maatschappelijke verkeer zodat het commerciële verkeer nooit meer verdrongen kan worden door maatschappelijke vluchten. Het instellen van een geluidsruimte voor maatschappelijk verkeer is echter vooral een papieren regeling: in de praktijk zal er nooit gehandhaafd gaan worden als maatschappelijk verkeer de geluidsruimte overschrijdt. Dus een aparte geluidsruimte voor maatschappelijke verkeer betekent ongelimiteerde groei die niet gecompenseerd hoeft te worden door het terugdringen van commerciële vluchten waardoor omwonden en de leefomgeving opgezadeld worden met nog meer overlast.

Keuzes maken

Het wettelijk begrenzen van de geluidsruimte die de luchtvaart mag gebruiken, is noodzakelijk om te voorkomen dat de regio onleefbaar wordt voor mens en dier door een te veel aan herrie en luchtvervuiling. In die beperkte geluidsruimte zullen hoe dan ook keuzes gemaakt moeten worden voor welke vluchten hierbinnen de hoogste prioriteit krijgen. Onbeperkte groei van al het luchtverkeer is simpelweg onmogelijk. Voor het maatschappelijk verkeer blijft meer dan genoeg ruimte over als het goedkope vakantieverkeer wat inbindt. Al zou het wel reëel zijn om ook eens te kijken naar de oorzaken van de groei van de inzet van de trauma- en politiehelikopter. Zijn we met zijn allen zo veel meer brokken gaan maken waardoor de helikopter meer is gaan vliegen? En worden er meer levens gered nu de traumahelikopter vaker is gaan vliegen? Want ook voor deze vluchten geldt dat de groei niet ongelimiteerd door kan gaan.

Meer informatie? Neem contact op met

Profiel Louise Bokhoven

Louise Bokhoven

Regisseur Duurzame landbouw en Voedseltransitie