Boek Brouwerseiland definitief gesloten

Boek Brouwerseiland definitief gesloten

De Raad van State heeft op 6 juli 2022 uitspraak gedaan in de zaak waarin Brouwerseiland BV beroep heeft aangetekend tegen het besluit van de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland van 5 november 2020 om het ‘Bestemmingsplan Brouwerseiland 2020’ niet vast te stellen: de Raad van State heeft dat beroep ongegrond verklaard. Daarmee is een definitief einde gekomen aan een juridische strijd sinds 2015 met als resultaat dat Brouwerseiland nooit meer gerealiseerd zal worden.

7 juli 2022

Bron: NSVD

De natuurorganisaties, waarbij voor dit project Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland telkens de woord- en penvoerder was, zijn zeer verheugd over deze uitspraak van de Raad. De natuur- en landschapswaarden van de Grevelingen en Voordelta zijn veilig gesteld.

In de uitspraak onderschrijft de Raad het door de natuurorganisaties in deze zaak naar voren gebrachte standpunt dat de gemeenteraad dit bestemmingsplan niet kon goedkeuren omdat het project Brouwerseiland na 1 januari 2019 niet meer de status als zogenaamd pijplijnproject in het kader van de Zeeuwse Kustvisie had. Volgens deze Kustvisie mogen er geen nieuwe grote recreatieprojecten langs de Zeeuwse kust ontwikkeld worden. Deze uitspraak van de Raad onderstreept dus ook nog eens de goede beschermende werking van deze Zeeuwse Kustvisie.

Daarnaast had de gemeenteraad terecht bij hun besluit van 5 november 2020 aangegeven dat voor dit project geen nieuwe vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming door de provincie verleend was. Terecht ook had de gemeenteraad aangegeven dat voor hun besluit niet meer de in 2015 afgesloten exploitatieovereenkomst tussen Brouwerseiland BV en de gemeente van kracht was.

Klik hier voor de volledige tekst van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak met zaaknummer 202007101/1 op de website van de Raad van State.

Voor meer informatie neem je contact op met:

Profiel Nienke Schuil

Nienke Schuil

Regisseur ruimtelijke ontwikkeling, landschap en natuur