Bodemonderzoek in de Meeslouwerplas zo snel mogelijk uitvoeren

Bodemonderzoek in de Meeslouwerplas zo snel mogelijk uitvoeren

De NMZH heeft in een brief aan het Hoogheemraadschap van Rijnland het belang onderstreept van onderzoek op het voorkomen van schadelijke stoffen in de onderbodem van de Meeslouwerplas. In de afgelopen jaren is deze plas, in recreatiegebied Vlietland (bij Voorschoten), heringericht en minder diep gemaakt met bagger en grond afkomstig van de aanleg van de Rijnlandroute.

20 april 2021

Bij de beoordeling van de waterkwaliteit in de plas zijn meerdere keren verontreinigingen, zoals met zware metalen, vastgesteld in het oppervlaktewater.

In 2019 leidde dit tot een waarschuwing van Rijnland aan de provincie Zuid-Holland als opdrachtgever en aannemer BAM de uitvoerende partij. Dit omdat herhaaldelijk overschrijdingen van de actiewaarden geconstateerd werden. Ook in 2020 bleken de metingen niet in orde. Hierna stelde Rijnland BAM en de provincie Zuid-Holland eerst in de gelegenheid verschillende maatregelen te treffen; er is extra onderzoek uitgevoerd op de waterkwaliteit en de aangevoerde grond, er is echter geen bodemonderzoek uitgevoerd.

Omdat de bagger op de bodem van de Meeslouwerplas nog steeds moet worden beschouwd als mogelijke bron van de geconstateerde verontreinigingen in het oppervlaktewater, maar ook als mogelijke bron van verontreiniging van grondwater, vinden wij het van groot belang dat er onafhankelijke bodemonderzoek wordt uitgevoerd.

Profiel Nienke Schuil

Nienke Schuil

Regisseur ruimtelijke ontwikkeling, landschap en natuur