Blog – Blankenburgtunnel

2 juli 2015

Blog – Blankenburgtunnel

De aanleg van nieuwe weginfrastructuur betekent bijna altijd een grote ingreep in het landschap met de nodige effecten op natuur en de kwaliteit van de leefomgeving. Het zal u daarom ook niet verbazen dat wij altijd kritisch kijken of een nieuwe weg wel echt nodig is. Als er besloten is om een nieuwe weg te realiseren, dan is voor ons een goede inpassing van groot belang. In de discussies daarover is het kostenaspect vaak dominant. Het is natuurlijk begrijpelijk dat je de financiële kant van het verhaal niet kunt negeren, want geld dat er niet is kun je niet besteden. En je kunt je geld maar één keer uitgeven, dus moet iedere uitgave ook te verantwoorden zijn.

Toch is het belangrijk om niet alleen te kijken naar wat extra inpassingsmaatregelen kosten, maar ook wat deze opleveren. Een mooi landschap, het behoud van natuur, schone lucht en stilte laten zich niet altijd makkelijk in geld uitdrukken, maar leveren wel een essentiële bijdrage aan de kwaliteit van ons leven. Bovendien worden wegen voor ten minste honderd jaar aangelegd. Dus als dit op een goede manier gebeurt, dan plukken ook onze kinderen en kleinkinderen daar de vruchten van. En een fijne leefomgeving draagt daarnaast bij aan een goed vestigingsklimaat. Een CEO van een multinational die overweegt zich hier te vestigen komt niet alleen om te werken, maar ook om hier met zijn gezin te wonen. En asfalt, stank en herrie naast de deur zijn daarvoor niet erg aantrekkelijk.

Bij het maken van keuzes over de inpassing van een nieuwe weg is het dus te eenzijdig om alleen te kijken naar de extra euro’s die uitgegeven worden aan inpassingsmaatregelen. Er moet ook gekeken worden naar wat die extra investering op de lange termijn oplevert.

Bij de Blankenburgtunnel pleiten wij nu met een brede coalitie van zowel mede-tegenstander als voorstanders van deze weg voor het grijpen van een kans die zich voordoet om tot een veel betere inpassing te komen (zie ook het nieuwsbericht hierover). Op basis van een grove kostenschatting dreigt de minister deze kans bij voorbaat af te schrijven. Dat zou ontzettend zonde zijn, want dit alternatief lijkt juist voor de leefomgeving veel voordelen te bieden. Het zou toch een ontzettend ongemakkelijk waarheid zijn als onze kleinkinderen over vijftig jaar horen dat hun landschap ook gespaard had kunnen worden, maar onze generatie de kans om dat te doen niet gegrepen heeft?

Alex Ouwehand
Directeur Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland